تاریخ ایجاد در 07 مهر 1394

عنوان كارگاه : كشت سلول و القاء تومور

سخنران: دكتر فراستي از دانشگاه كانزاس آمريكا

زمان: 94/07/08      مكان: مركز تحقيقات نوآوري پزشكي

 

 

عنوان كارگاه: مراقبت از زخم با رويكرد باليني تحقيقاتي

سخنران: دكتر هانيه شاطر زاده ، حسين واعظ زاده (دانشجو پزشكي و كارشناس ارشد پرستاري)

زمان: 95/02/26         مكان: مركز تحقيقات نوآوري پزشكي

Finland Sevastopol joomla