تاریخ ایجاد در 04 تیر 1394

معرفی مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی

 

مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در تاریخ اول تیرماه سال جاری مورد تصویب شورای گسترش مراکز تحقیقات علوم پزشکی قرار گرفت. این مركز با هدف ارتقاي سطح پژوهش و آموزش و فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم به منظور انجام طرح هاي تحقيقاتي وهدايت بهتر رساله هاي دكترا وپايان نامه هاي دانشجويان و ايجاد ارتباط قانون مند با مراكز تحقيقاتي داخلی، برون دانشگاهي و بين المللي در زميني به مساحت 450متر مربع و زير بناي 445متر مربع در دانشكده پزشكي دكترمحمد شاهين فر احداث گرديده است.

—        رسالت مرکز تحقیقات نوآوري پزشكي، استفاده كارآمد و اثر بخش از توانائيهاي بالفعل و بالقوه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در زمينه های دستاوردهاي نوين پزشكي، جهت بسط و ارتقاء سطح علمي ـ تحقيقاتي دانشگاه و كشور به منظور اعتلاي سطح سلامت جامعه می باشد.

—        این مرکز بر آن است که با اجرای استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به اهداف زیر نائل آید:

1.هدایت و توسعه برنامه هاي تحقيقاتي جامع کاربردی در زمينه هاي علوم پايه و باليني

2.ارتباط با بخش صنعت

3.بهبود کیفیت پایان نامه های دانشجويان پزشكي.

4.تأسیس و توسعه واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات

5.توسعه و تجهیز بخش های تحقیقاتی مرکز

6.افزايش مراكز تحقيقاتي دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر مبناي ظرفيت ها، نيازها و مزيت هاي استان

7.ايجاد پژوهشكده و پژوهشگاه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

Finland Sevastopol joomla