پایان نامه های دفاع شده با رنگ سبز مشخص شده است

بررسي ارزش پيش گويي كننده آنتي بادي ضدكلاميديا در تشخيص مشكلات   لوله هاي رحمي در خانمهاي نازا - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :انيس   درويش محمد آباد-ورودی 78(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي افزايش ليپاز به عنوان ماركر پانكراتيت احتمالي بعد از سنگ   شكني با روش ESWL در بخش سنگ شكني   ارمغان تندرستي در مشهد - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :فريار   فروهر-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

         بررسي ميزان   شيوع سنگ ادراري در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون شرياني (مراجعه كننده به   كلينيكهاي تخصصي بيمارستانهاي 22 بهمن و آريا مشهد) - استاد راهنما :مسعود عيسي   پور - دانشجو :روجا هدايتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي يافته هاي باليني و پاتولژيك درماتيت تماسي تجربي در موش   به وسيله DNCB - استاد راهنما   :فرزانه مالكي - دانشجو :محمدوجدان پرست -ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي همراهي مننژيت و   سپتسمي در نوزادان مبتلا به سپتسمي زودرس در NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1381 لغايت 1385 . - استاد   راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سهيلا برهاني -ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 -   تاریخ دفاع: / / )

مقايسه اثرات دو داروي برموكريپتين وكابرگولين (ِِDastinex ) برهيپرپرولاكتينمي در0 4 بيمار نابارور   - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو   :حميده نقيبي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع آنتي   كواگولانت لوپوسي و آنتي بادي كارديوليپين درمبتلايان به سقطهاي مكرر در   بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن مشهد -   استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو : سميرا امين زاده-ورودی 79(تاریخ   تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي ارتباط بين حجم توده بدن و قدرت باروري - استاد راهنما   :رويا نصيري - دانشجو :عاطفه وكيليان-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي ميزان سيترات ادرار خانمهاي حامله در مقايسه با افراد شاهد - استاد راهنما :مسعود عيسي پور -   دانشجو :سميرا يغمايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه اثربخشي دو داروي پرازوسين وتامسولوسيون دردرمان بيماران   مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم پروستات   مراجعه كننده به بيمارستانهاي 22 بهمن وآريا مشهد در طي يك سال(از84/1/15 لغايت   85/1/15 ) - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :صفورا همايون فر-ورودی   79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /   / )

مقايسه ميزان سيترات ادرار24 ساعته بيماران مبتلا به سنگ ادراري   با افراد شاهد - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :مريم نيكدل-ورودی   78(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي تاثير سطح سرمي تستوسترون در پيشگويي اثربخشي كلوميفن در   مردان نابارورمراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه آزاداسلامي مشهد طي 2 سال   (84/1/15 الي 86/1/15 ) - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :ندا   داورياري-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عوامل و زمينه هاي مستعدكننده كراتيك قارچي و نتايج پاسخ   به درمان در بيماران مبتلا به كراتيك در بيمارستانهاي دانشگاهي مشهد از 1384 تا   1386 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :سارا فتي-ورودی 79(تاریخ   تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه آينده نگر نتايج درمان بورسيت pes anserinus بادو روش تزريق موضعي   تريامسينولون يا درمان نگه دارنده -   استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :مرضيه اتوكش-ورودی 79(تاریخ   تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي برخي ازعوامل ايجادكننده مسموميت دركودكان مراجعه كننده به   اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا ازتاريخ 85/1/1 تا 85/7/1 - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو   :سروش سرجمعي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تغييرات مايع نخاع درتشخيص مننژيت و ميكروارگانيسم هاي   مسئول در سنين بدو تولد تا 2 ماهگي درNICU بيمارستان 22 بهمن ازسال 1384 تا سال 1386 - استاد راهنما   :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :زهرا امجدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ   دفاع: / / )

مقايسه فراواني بي اختياري ادراري فشاري بين زايمان طبيعي و عمل   سزارين در 100 خانمي كه به كلينيك ارولوزي و زنان بيمارستان 22 بهمن مراجعه كرده   اند - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :يلداحاكمي برآبادي -ورودی 80(تاریخ   تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه بين سطح سرمي اسيداوريك باسندرم متابوليك (ديس   ليپيدمي + هيپرتانسيون + ديس گلاسيمي)دربيماران مراجعه كننده به مطب خصوصي   درسال84-85 - استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :فاطمه توكلي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه سونوگرافي مچ دست با مطالعات الكتروفيزيولوزي درتشخيص   سندرم تونل كارپ - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :سحر   سبحاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتي نين نمونه اتفاقي ادرار   در پيش بيني مقدار پروتيين نمونه ادرار   24 ساعته بيماران مشكوك به مسموميت حاملگي - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو   :ايستك رضايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط طول مدت و زمان روزه داري حين بارداري و وزن هنگام تولد نوزادان ترم - استاد راهنما   :رويا نصيري - دانشجو :سيده مريم حسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ   دفاع: / / )

تعيين عامل پاتوژن ايجاد كننده اپيديدميواركيتدر فواصل زماني   بلوغ تا 35 سالگي و از 35 سالگي به بالا در سطح شهر مشهد و مقايسه آن با كتب   رفرنس(كمپل-اسميت) - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :نازيلا   پوراصفحاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي هوش هيجاني ،فشارزاهاي رواني اجتماعي،راهبردهاي مقابله با   آن در مبتلايان به چاقي و گروه گواه سالم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان -   دانشجو :لاله تكلو-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي چگونگي روند بهبودي شكستگي هاي كامنيوتد(خرد شده)ران به   شيوه بسته با اينتراك - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :محمد رضا فرد   صالحي-ورودی 76(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه عامل دارديي-شيميايي منجر به فوت در بخش مسمومين   بيمارستان امام رضا (ع)در پزشک قانوني در مشهد درسال 83-85 - استاد راهنما :محمد   كاظميان - دانشجو :مرتضي خاکي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/1/26 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه اثر تامسولوسين و ايندومتاسين در دفع سنگ هاي حالب تحتاني   در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي 22 بهمن و آريا از ارديبهشت 85 لغايت   ارديبهشت 86 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :امير هوشنگ لوحي-ورودی   80(تاریخ تصویب:85/2/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي اثرات داروي سيموستاتين بر روي پروفايل ليپيدي و آندروژني   در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک ()مراجعه کننده به کلينيک در سالهاي 85   و 86 - استاد راهنما :مهناز منصوري ترشيزي - دانشجو :مهناز نجفي نوقافي-ورودی   79(تاریخ تصویب:85/2/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي عفونت قارچي در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت آلرژيک   مراجعه کننده به بيمارستان 22 بهمن و امام رضا (ع) در طي بهمن 84-85 - استاد   راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :سعيده عقيقي-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/2/9   - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه عوارض زودرس و ميزان تداوم مصرف قرصهاي پيشگيري از   بارداري (ال دي) با (تري فازي) در مرکز بهداشت بيمارستان 22 بهمن مشهد در سال   1385 - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :منا رحيم زاده هروي-ورودی 78(تاریخ   تصویب:85/2/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي و مقايسه شايع ترين خصوصيات سردرد در بيماران مبتلا به صرع   نسبت به افرراد سالم در بيمارستان هاي 22 بهمن از سال 85-86 - استاد راهنما   :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :گلناز لطفي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع هيپوتيروئيدي در خانمهاي حامله مراجعه کننده به   درمانگاه زنان بيمارستان آريا و 22 بهمن شهرستان مشهد در سال 1385 - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو   :تايناز توسليان-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: / / )

مطالعه ارتباط بين کم خوني و تشنج ناشي از تب در کودکان 6 ماه تا   6 ساله بستري شده در بيمارستان 17 شهريور 1384-85 - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو   :نفيسه صنعتي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي موفقيت سنگ شکني برون اندامي (ESWL) در تعدادي از بيماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکني مشهد در   سال 85 و 86 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :زهرا روحاني-ورودی   80(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: /   / )

ارتباط بروز رسپتورهاي استروئيدي (RP/ER ) و HER2 در بيماران مبتلا به كارسينوم داكتال پستان در كلينيك بيمارستان   قائم از سال 1379 تا 1385 - استاد راهنما :فاطمه همايي - دانشجو :سارا تفضلي   مقدم-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثرات دو داروي پنتوكسي فيلين وال كارني تين در بيماران با   آستنواسپرمي ايديوپاتيك در زوجين نابارور مراجعه كننده به كلينيك طي سالهاي 85   تا 86 - استاد راهنما :مهناز منصوري ترشيزي - دانشجو :فاطمه خباز-ورودی 79(تاریخ   تصویب:85/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي بيماران مشكوك به پانكراتيك مراجعه كننده به بيمارستانهاي   دانشگاه آزاد اسلامي به روش CT scan در سالهاي 85 و 86 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :پگاه   ميرزايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع عوامل آغازگر سردرد در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه   كننده به درمانگاه 22 بهمن طي سال 86-85 - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني   - دانشجو :شبنم ايمان نژاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي نتايج درمان آزمايشي دردهاي التهابي راكتيو ناحيه تحتاني   كمر با دو روش درماني آنتي بيوتيك و ضدالتهاب غير استروئيدي در سال 86-85 در   بيمارستان آريا و 22 بهمن و مطب - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو   :وجيهه خوسرومنش-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي برخي عوامل موثر در بيضه نزول نكرده در نوزادان متولد شده   در بيمارستانهاي آريا و 22 بهمن در مشهد بين سالهاي 86-85 - استاد راهنما   :عليرضا حاکمي - دانشجو :راحله عليرضايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ   دفاع: / / )

ارتباط سطح فولات سرم با تظاهرات روانپزشكي بيماران صرعي بر اساس   تست SCL- 90-R در 50 بيمار مراجعه   كننده به كلينيك مغز و اعصاب بيمارستان 22 بهمن در سال 86-85 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو   :آيدا ظهيري طوسي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عوامل موثر بر پير چشمي در 300 بيمار پيرچشم مراجعه کننده   به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 85 - استاد راهنما :لادن صفاريان   طوسي - دانشجو :علي نظري-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اندازه متوسط nuchal   translucency بر حسب سن حاملگي در   هفته 11 تا 14 حاملگي و مقايسه با جدوامل موجود در خانم هاي حامله مراجعه کننده   به کلينيک سونوگرافي در سال 85 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو   :شيما شکري-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عفونت هاي قارچي اولسرپاي ديابتيک در مراجعين مرکز تحقيقات   جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) از 1384 تا 1386 - استاد راهنما :عبدالمجيد   فتي - دانشجو :سبا فتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تغييرات پاسخ به تحريکات بينايي در بيماران ديابتي با   درگيري چشمي مراجعه کننده به بيمارستان 22 بهمن در سال 85-86 - استاد راهنما   :محمد رضا شايگان - دانشجو :نسيم چائي چي تهراني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/20 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي مقايسه اي علائم پتريازيس روزه آ در بيماران اتوپيک و غير   اتوپيک در کلينيک پوست آريا و 22 بهمن در طول يک سال - استاد راهنما :فرزانه   مالكي - دانشجو :بهاره قرباني-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/20 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي ميزان آلودگي به   دمودکس در بيماران مبتلا به بلفاريت در طي يک سال - استاد راهنما :محمد   رضا شايگان - دانشجو :گوهر جلاير نيا-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ   دفاع: / / )

تشخيص بيماري هاي کروموزومي در سه ماهه اوا حاملگي بر اساس   سونوگرافي و آزمايشات بيوشيميايي در سال 1385 - استاد راهنما :هما اسکوئيان -   دانشجو :فاطمه فدايي-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع کريپتوسپيوريديوم در بيماران دياليزي مراجعه کننده به   ببمارستان 17 شهريور شهرستان مشهد در سال 1385 -86 - استاد راهنما :حسن يزدانفر   - دانشجو :فرزانه جدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع عارضه آگرانولوسيتوز در بيماران تحت درمان با   کلوزاپين در بيمارستان هاي ابن سينا و حجازي مشهد در سال 85-85 - استاد راهنما   :حسن يزدانفر - دانشجو :بهناز برومند رضازاده-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/27 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي تغييرات اندكس كسرپرتابي ناشي از عوارض قلبي داروي   ميتوکسانترون در درمان بيماران با نوع ثانويه پيشرونده مولتيپل اسکلروزيس مراجعه   کننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آريا مشهد از سال 1384 تا 1386 - استاد   راهنما :سعيد ناظمي - دانشجو :بهرام زرمهري-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/4/3 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی ارتباط بين سطح سرمي CRP با ميزان مرگ و مير   يکماهه در بيماران مبتلا به سکته قلبي حاد در بيمارستان آريا در مدت يکسال -   استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :احسان روشندل-ورودی 79(تاریخ   تصویب:85/4/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير ميزان ادراک شنيداري معاينه کننده در ميزان مقادير   ثبت شده فشار خون بيماران در معاينات معمول در پزشکان متخصص بيمارستان هاي 22   بهمن و آريا - استاد راهنما :سعيد ناظمي - دانشجو :داود کريمي حسيني-ورودی   80(تاریخ تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: /   / )

تاثر يوگا بر افسردگي و اظطراب در زنان مراجعه کننده به کلينيک   يوگا - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سيده روشنک حجازي-ورودی 79(تاریخ   تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه درمان شکستگي ساق با پليت و واينترلاک در بيماران بستري   در بيمارستان هاي آريا و فارابي در سالهاي 84-86 - استاد راهنما :خسرو شايان -   دانشجو :بهزاد پورمختاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: / / )

مطالعه مقايسه اي حساسيت کنتراست ، پتانسيل برانگيخته بينايي و   تيزبيني در بيماران مولتيپل اسکلروزيس - استاد راهنما :جواد هرويان - دانشجو   :ريحانه يکتا-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/5/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عوامل موثر بر بروز کمردرد در پرسنل گروه پرستاري در   بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن در سال 1385 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو   :علي اکبر ضيائي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/5/15 - تاریخ دفاع: / / )

تشخيص ديابت حاملگي در سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگي و   مقايسه عوارض آن در اين دو گروه در خانم هاي حامله مراجعه کننده به درمانگاه 22   بهمن در سال 85-86 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :فاطمه فدايي-ورودی   78(تاریخ تصویب:85/5/21 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي تظاهرات باليني بيماران مبتلا به توبروز اسکلروز و   نوروفيبروماتوز در بيمارستان 17 شهريور مشهد در سال 85 - استاد راهنما :غلامرضا   مالک زاده - دانشجو :ليلا بحرحسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/5/28 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي پريتونيت باکتريايي خودبخودي در بيماران سيروتيک بستري در   بخش داخلي بيمارستان 17 شهريور مشهد از فروردين 1375 تا فروردين 1386 - استاد   راهنما :جواد رضايي - دانشجو :سامان عليزاده بايگي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/5/28   - تاریخ دفاع: / / )

اثر آ لندرونات ساخت ا يران در درمان و يا بهبود استئو پروزيس خانمهاي Post menopausal مراجعه کننده به   بيمارستانهاي دانشگاه آزاد در سال 87-85 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو   :هدي خطيب مسجدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسياثربخشي پرفوزيون مداوم داروهاي بيحس کننده موضعي درکنترل   دردپس از عمل جراحي در بيمارستانهاي آريا و22بهمن مشهد طي سالهاي 86-1385 -   استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :مهرداد نجات-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/6/4   - تاریخ دفاع: / / )

تعين اثر کاهش وزن در ميزان حاملگي در مقا يسه با کلوميفن   ومتفورمين در زنان چاق مبتلا به نازائي به دليل عدم تخمک گذاري در   بيمارستان22بهمن در سال 85 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :الهه زارع   مقدم-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

شناسائي جهشهاي عامل نقص فاکتور انعقادي VH در بين بيماران خراسان رضوي وبررسي ارتباط هر جهش با علائم   باليني بروز يافته 1385 - استاد راهنما :قاسم رستگار لاري - دانشجو :سيد علي   طباطبائي مشهدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

اثردرماني اولتراسوند بر روي دردناشي ازخار‍‍ پاشنه در بيماران   مراجعه كننده به بيمارستان22بهمن در سال85 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو   : علي اكبر ضيايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/22 - تاریخ دفاع: / / )

مطا لعه نتايج درمان وعوارض جراحي استئو ميليت مزمن در بيماران   عمل شده در بيمارستان اريا و22بهمن در فاصله سالهاي 83-86 - استاد راهنما :محمد   مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :وجيهه خسرو منش-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/22 -   تاریخ دفاع: / / )

مقايسهيافته هايHRCT توموگرافي كامپيوتري با قدرت تفكيك بالا در بيماران غير سيگاري   با آسم زود رس و دِ ير رس مراجعه كننده كلينك فوق تخصصي ريه در سال 85 - استاد   راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :لينا نظري ادكاني-ورودی 79(تاریخ   تصویب:85/6/22 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در عفونت ادراري كودكان بستري   شده در بيمارستانهاي مشهد در طي سالهاي 82-86 بر اساس آنتي بيوگرام - استاد   راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :مهناز جباري -ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 -   تاریخ دفاع: / / )

صحت تشخيصي جريان ميانه وFEF 25-75 /FVC در مقايسه با PC20 در تست تحريكي متا كو لين - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي -   دانشجو :بهاره فروزش-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي شيوع ليشمانيوز پوستي در دانش آموزان مقطع ابتدايي پسرانه   ناحيه يك مشهد در سال تحصيلي 86-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :مرتضي   اسماعيلي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي انسداد مجراي اشكي مادر زادي در شيرخواران شش ماه تا يك سال مراجعه كننده با اشك ريرش   در بيمارستان 22 بهمن طي يك سال - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو   :سيد اشكان حسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي اجزا ء قسمت قدامي چشم توسط سونو گرافي (Ascan )وكراتو متري در بيماران داراي عيب انكساري مراجعه كننده به در   مانگاه هاي 22 بهمن طي سال هاي86-85 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو   :سارا اميني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/29 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي اثر آمينوفيلين در ايجاد هيپر كلسيوري در نوزادان نارس   بستري در NICU بيمارستان 22بهمن مشهد در طي يكسال 86-85 -   استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :آزاده عاقل-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/29 -   تاریخ دفاع: / / )

مطالعه درمان شانه منجمد با تزريق كورتون موضعي وتجويز NSAIDs خوراكي در بيمارستان هاي آريا و22بهمن در سال 85 - استاد راهنما   :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :شادي امامي صدر-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/7/29   - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي شيوع ناسازگاري گروههاي خوني ABO در نوزادان ايكتريك داراي عدم تجانس ABO در سال85- 86 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :شيما   شكري-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي مقايسه اي دو روش درماني در بيماران مبتلا به پپتيك   اولسر وعفونت هليكو باكتر پيلوري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در   سال هاي 85-88 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :نگار خليقي-ورودی   81(تاریخ تصویب:85/8/20 - تاریخ دفاع: /   / )

مطالعه بروز عفونت HBV در یکصد بیمار همودیالیزی طی یکسال - استاد راهنما :مرضیه   گازراني - دانشجو :سيده راحله واحد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع:   / /   )

ارزيابي باكتريو لوژيك كشت هاي تراشه نوزادان انتوبه شده در NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد   در طي سالهاي 86-85 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :حامد توكلي-ورودی   79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: /   / )

بر رسي عوامل خطر ساز مادري در 100 نوزاد با وزن طبيعي در بيمارستان   هاي 17 شهريور و22 بهمن وآريا - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :را شين   غلامرضايي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني هايفما و عوارض ناشي از آن در تروماي غير نافذ   چشمي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي چشم بيمارستان هاي 22 بهمن و   فارابي طي سالهاي 85 و 86 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :آلاله   اسماعيلي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي دقت عوامل سه گانه شرح حال، تست ورزش معمولي واسكن ميو   كارد با دارو يا با فعاليت در تشخيص ضايعات آناتو ميك عروق كرونر بيماران آقا   آنزيو گرافي شده بستري در بيمارستانهاي جواد الائمه و رضوي در سالهاي 86-87 -   استاد راهنما :غلا مرضا مهاجري مقدم - دانشجو :الناز وفادار مرادي-ورودی   80(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /   / )

بر رسي عوارض چشمي اصلاح عيوب انكساري با ليزر در سال 86-85 در   مشهد - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :سيدرضا حسيني نيا-ورودی   78(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /   / )

بر رسي مقايسه اي ارزش تشخيصي طول كف پاي جنين با طول فمورو   بزرگترين اندازه عرض سر جنين در تعيين سن حاملگي در زنان باردار مراجعه كننده به   بخش راديو لوزي بيمارستان 22 بهمن در سال 85 با استفاده از سو نو گرافي - استاد   راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :مهسا شبان-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ   دفاع: / / )

بر رسي فراواني علل خو نريز هاي گوارشي در نوزادان وشير خواران   در بيمارستا ن قائم از فروردين 85 تا 87 - استاد راهنما :احمد هاشم زاده -   دانشجو :شهرآرا آريا منش-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: / / )

تأثیر اختلالات روانی بر کهیر مزمن در طی یکسال در بیماران   مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه آزاد اسلامی - استاد راهنما :فرزانه   دلگشايي - دانشجو :مهناز سعادتمند-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/10/19 - تاریخ دفاع:   / /   )

مطالعه ميزان آلودگي نوزادان به ويروس سيتومگال كه در بيمارستان   هاي دانشكده پزشكي دكتر محمد شاهين فر درمدت يك سال متولد مي شوند. - استاد   راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سارا تفضلي مقدم-ورودی 79(تاریخ   تصویب:85/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني هيپوكلسمي نوزادي وعوامل مؤثر برآن در نوزادان   بستري در NICU بيمارستان 22 بهمن   مشهد از سال 1385 لغايت سال 1387 - استاد راهنما :سيد مرتضي ميرزاده - دانشجو   :سمائه آزاد-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير گاباپنتين بر روي وزوز گوش در بيماران مراجعه كننده   به بيمارستان 22 بهمن از سال 1385 الي 1387 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي   - دانشجو :سمانه ابوالبشري-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه يافته هاي VCUG و سونوگرافي در تشخيص ريفلاكس مثانه اي-حالبي در كودكان مبتلا   به UTI در بيمارستان كودكان   دكتر شيخ در سال 85-83 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :آسيه   برادران فرد-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير سطح درآمد و تحصيلات خانواده بر الگوي نارسايي مزمن   كليه مرحله آخر در كودكان شهر مشهد در سال 85 تا سال 86 - استاد راهنما :محمود   رضا خزاعي - دانشجو :دلارام كاشانيفر-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/17 - تاریخ   دفاع: / / )

برسي مقايسه اي كسر تخليه كيسه صفرا(Gallbladder   ejection fraction ) با يك غذاي چرب   استاندارد در بيماران با تشخيص كله سيستيت مزمن و افراد نرمال مراجعه كننده به   بيمارستان هاي آريا و امام رضا در سال 1386 - استاد راهنما :وحيد رضا دباغ كاخكي   - دانشجو :الهه محمدي وثوق-ورودی 81(تاریخ تصویب:85/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

تعيين انسيدانس سنگ كليه در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به   كلينيك هاي اورولوژي بيمارستان آريا و 22 بهمن در سال 86-85 - استاد راهنما   :عليرضا حاکمي - دانشجو :بنت الهدي پنجعلي زاده-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/11/17 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي علل ونتايج درماني ناباروري در 140 بيمار تحت   لاپاراسكوپي ازسال 83 تا 86 - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :مهناز   نجفي نوقابي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير داروي ميتو كسانترون برميزان نا تواني در بيماران   مبتلا به مولتيپل اسكلروز يس نوع ثانويه پيشروند ه مراجعه كننده يه درمانگاه   اعصاب ييمارستان آرياي مشهد ازسال1381 تا1386 - استاد راهنما :سعيد نقيبي -   دانشجو :محمد مهديار سعيديان-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي تاثير داروي ميتو كسا نترون ير نماي MRI در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس نوع ثانويه پيشرونده   مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آرياي مشهداز سال1381تا 1386 - استاد   راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مريم افرازه-ورودی 81(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ   دفاع: / / )

بر رسي تاثير قرص هاي جلو گيري از بارداري نوع LD بر سردرد هاي ميگرني و Tension در مراجعه كنند گان به بيمارستان 22 بهمن در سال 1386 - استاد   راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :علي خدا ئي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي اثر دگزامتازون تزريقي در كاهش استفراغ ودرد بعد از عمل   آدنوتو سيلكتو مي در بيمارستان هاي 22 بهمن وآريا در طي سالهاي 85-83 - استاد   راهنما :سا سان عين القضاتي - دانشجو   :بابك سعادت فر-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي اثر شنوايي حسي عصبي در بيماران دبابتي شيرين مراجعه   كننده به مركز ديابت مشهد طي سالها ي 87-85 - استاد راهنما :سا سان عين   القضاتي - دانشجو :مازيار سعادت   فر-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي مشخصات دموگرافي كانسر كولوركتال در نمونه هاي ارسال شده   به آزمايشگاه پاتولوژي بيمارستان امام رضاي مشهد در سالهاي 1382-1386 - استاد   راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :عليرضا جوان-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/1/28 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط بين شكل باليني زخم سالك ونتيجه تست جلدي ليشمانين   در مراجعين به آزمايشگاه انگل شنا سي بيمارستان امام رضا (ع) از 86-85 - استاد   راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :الهام شيرنگي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 -   تاریخ دفاع: / / )

بر رسي ميزان آلودگي ميكروبي كاتا تر هاي وريدي در بيماران بستري   در بيمارستانهاي 22 بهمن وآريا در سال 1386 - استاد راهنما :حسين مختاري -   دانشجو :نفيسه خسروي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه اثر داروي ايزو سوربايد وسوند تراكشن بر روي اتساع گردن   رحم در زنان بستري با انديكاسيون ختم حاملگي در سه ماهه اول ودوم در بيمارستان   22بهمن وآريا - استاد راهنما :سهيلا بخشي - دانشجو :مهناز عابديان-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /   / )

مقايسه تاثير داروي گياهي ويتا گنوس (گياه پنج انگشتانه) با   فلوكسيتين در كنترل سندرم پيش از قاعدگي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك   دانشگاه آزاد اسلامي - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :آزاده رضو   اني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي تاثير تغذيه كمكي زودرس شير خوارگي بر خطر چاقي دركودكان   پيش دبستاني ودبستاني نواحي آموزش وپرورش در مشهد در سال 85-86 - استاد راهنما   :محمود رضا خزاعي - دانشجو :علي رشدي-ورودی 77(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ   دفاع: / / )

بر رسي اختلا لات روانپزشكي در بيماران مبتلا به مولتيپل   اسكلروزيس بر اساس تست SCL 90R در بيمارستانهاي آريا و22بهمن - استاد راهنما :وحيد سعادتيان -   دانشجو :مونا ورزنده فر-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: / / )

ارتباط اضطراب وفيسور آنال در سال 86 - استاد راهنما :سيد محمد   علي رئيس السادات - دانشجو :بنت الهدي جاوداني عرفاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/2/25   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي مقاوت اشرشياكلي به داروهاي ضد باكتري مورد مصرف در   بيماران ديابتي داراي عفونت ادراري مراجعه كننده به كلينيك هاي ديابت از   تاريخ فروردين 1384تا فروردين 1387 -   استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :محمد روا قي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثرات دوز بالاي اسيد فوليك در تغيير ميزان چند قلويي   درزنان نازاي مصرف كننده كلوميفن ،مراجعه كننده به در مانگاه هاي زنان در طي   سالهاي 1386و 1387 - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :ندا باقرزاده-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: /   / )

مقايسه ميزان فيوژن   پوسترولترال ستون فقرات كمري بين استخوان و تري كلسيم فسفات و هيدروكسي آپاتيت (Bone,TCP,HA) و استخوان و تري كلسيم فسفات (Bone,TCP) بعد اعمال جراحي ستون فقرات كمري در بيمارستان فارابي از   فروردين 86تا87 - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :پري ناز رضا   پور-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي برخي از عوامل اپيدميولوژيك دربيماران داراي اسمير مثبت   خلط از نظرسل مراجعه كننده به مراكزبهداشت استان خراسان رضوي درسالهاي 86-1384 -   استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :آرمان برزگر جلالي-ورودی 79(تاریخ   تصویب:86/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير وراپاميل موضعي تك دوز بر فشار داخل چشم در افراد   غير گلوكومي در بيمارستان هاي 22بهمن وآريا در سال 86 - استاد راهنما :لادن   صفاريان طوسي - دانشجو :يلدا راشد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/8 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه اثر ضد دردي استامينوفن ،ايبوپروفن ،ناپروكسن درمان   ديسمنوره اوليه دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد   اسلامي مشهد از تير ماه 1386تا تير ماه 1387 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي -   دانشجو :نگار خيرانديش-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي علائم و نشانه هاي نورولوژيك بيماران مبتلا به ميلوپاتي   ناشي از HTLV1 مراجعه كننده به   بيمارستان 22 بهمن از سال 1386 تا 1387 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو   :سمانه چايچي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عوارض ناشي از داروها ي آنتي رتروويرال (HAART) در بيماران مبتلا به ايدز در مركز بيماريهاي عفوني رفتاري مشهد   در سال هاي 86-1382 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :شهرزاد شيخ-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بر رسي آنمي در بيماران مبتلا به عفونت ويروس ايمني انساني(HIV )در استان خراسان رضوي در سال1385و1386 - استاد راهنما :مژگان   ظريف ذاكريان - دانشجو :فاطمه سيدي خباز-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي ميزان شيوع افسردگي وبرخي از عوامل موثر بر آن در   دانشجويان دانشكده هاي پزشكي پيراپزشكي و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال   1386 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي -   دانشجو :فاطمه رجب نيا-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تغييرات آسيتگماتيسم قرنيه اي به دنبال جراحي كاتاراكت به   روش فيكوامولسيفيكاسيون در بيماران جراحي شده در مركز چشم پزشكي خاتم الانبياء   (ص) در طي سال 1386 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :عاطفه   كارگزار-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني اختلالات پاراتيروئيدي در بيماران تيروئيدكتومي   شده در بخش جراحي بيمارستان هاي امام رضا(ع) ، حضرت قائم(ع) ، آريا و فارابي در   سال 1385 - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :نيما قبوليان زارع-ورودی   77(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي عوارض دارويي چهار داروي خط اول ضد سل در بيماران مبتلا به   توبركلوز در مدت 5 سال - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :كيارش   اشرفزاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

برسي فراواني آلودگي در ويالهاي چند دوزي از نظر وجود باكتري و   گلبول قرمز در بخشهاي NICU وICU و اتاق عمل بيمارستان 22 بهمن مشهد در طي 6 ماه - استاد راهنما   :مرضیه گازراني - دانشجو :آسيه ملكي ابرده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ   دفاع: / / )

مقايسه دو روش راديوگرافي و سونوگرافي در تشخيص بيماري در رفتگي   تكاملي استخوان لگن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن در   سالهاي 87-85 - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :عباس حاتمي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

تعيين حساسيت و ويژگي و ارزش باليني راديوگرافي ساده قفسه صدري   نوزادان با ديسترس تنفسي بستري در NICU بيمارستان امام رضا و 22 بهمن در طي سالهاي 1386-1387 - استاد   راهنما :حسن متقي مقدم - دانشجو :الهام مهدوي شهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19   - تاریخ دفاع: / / )

تعيين صحت اندازه گيري آپگار نوزادان در بدو تولد در زايشگاه   توسط تعيين كننده هاي آپگار - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو :مريم طيبي   ميبدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع هيپوتيروئيدي گذرا در نوزادان پره ترم در NICU بيمارستان 22 بهمن از تير ماه 86 تا تير ماه 87 در مشهد - استاد   راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :مريم غفاريان اميد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19   - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي و مقايسه سطح پتاسيم سرم قبل و بعد از تعويض خون در   نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در بيمارستان هاي وابسته به   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از سال 86 لغايت سال 87 - استاد راهنما :كاتيا   شايان - دانشجو :مريم فرخ آبادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع:   / /   )

ارزيابي اثر ويتامين C وآلوپورينول در كنترل بيماري هاي قلب و عروق با توجه به مباني   بيولوژي سلولي-ملكولي(گزارش مقدماتي در نارسايي احتقاني قلب در بيماران مراجعه   كننده به بيمارستان آريا از سال 1384-1386) - استاد راهنما :فرهاد اخوين - دانشجو   :پگاه ابراهيم زاده پير شهيد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي مقايسه اي اثرات طب سوزني در كاهش دردهاي كمري مزمن   تيركشنده و لوكاليزه در بيماران 30-50 ساله - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو   :هدي خطيب مسجدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه كمي ميزان آنزيم G6PD (گلوكز6 - فسفات دهيدروژناز) در نوزادان سالم و ايكتريك تازه   متولد شده در بيمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو   :مريم حكيمي تبار-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تظاهرات تاخيري بيماري هاي حنجره در مجروهين شيميايي استان   خراسان (جنگ ايران-عراق/1367-1359) - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :مائده   كامراني-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط بين شغل با سطح چربي هاي سرم در بين كارگران فعال و   كارمندان بانك - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :رزيتا خداشاهي-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي سنجش شنوايي در كودكان با سابقه اوريون در مدارس ابتدايي و   راهنمايي مشهد - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :سعيده   باغياري-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: / / )

يافته هاي HRCT توموگرافي كامپيوتري با قدرت تفكيك بالا در درگيري ريوي   جانبازان شيميايي - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :زهرا صالحي نژاد   چايجاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: / / )

انتخاب داروي مناسب براي جلوگيري از واكنش معكوس راههاي هوايي از   ميان سه داروي آلبوترول ،لوالبوترول و ايپراتروپيوم در بيماران مبتلا به آسم -   استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :معصومه سادات كابلي فرشچي-ورودی   81(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: /   / )

تعيين هيپرليپيدمي در بيماران با پرفشاري خون مراجعه كننده به   بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالهاي 86-87 - استاد   راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :گلنوش قوشچي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/16 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه بين طاسي مردانه و بيماري آترواسكلروزعروق كرونر قلب   در مردان كمتر از 60 سال در طي سالهاي 86-87 در بيمارستان هاي قلب مشهد - استاد   راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :ميترا فضل ارثي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/16   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي نتايج CT اسكن جمجمه نوزادان مبتلا به تشنج بستري در بخش NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد در طي سالهاي 87-1386 - استاد راهنما   :فاطمه اميد - دانشجو :شهرزاد جهانيان-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي مقايسه اي ميزان استرس در مادران كودكان مبتلا به اوتيسم   با مادران كودكان مبتلا به سندروم داون در مدارس استثنايي مشهد از 1386 تا 1387   - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :ليلا شاه محمدي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه ي اثر اندانسترون و متوكلوپراميد در پيشگيري از تهوع و   استفراغ بعد از عمل جراحي در بيماران بستري در بخش جراحي عمومي بيمارستان فارابي   مشهد از سال 1386 تا سال 1387 - استاد راهنما :بهروز هوشمند - دانشجو :فاطمه   سيدي خباز-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير دارو هاي آنتي رتروويرال (HAART) بر روي بيماران مبتلا به ايدز در مركز بيماري هاي عفوني رفتاري   مشهد از سال 1382 تا سال 1386 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :تكتم   بهرامي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: / / )

استفاده از فرمول MDRD در تخمين فيلتراسيون گلومرولي كليه در افراد 20 تا 60 ساله با   سطح كراتي نين طبيعي سرم مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن مشهد((ارزش تشخيص eGFR در پيش بيني نارسايي كليه)) - استاد راهنما :وحيد آريابد -   دانشجو :يوسف يوسفي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع تنبلي چشم دانش آموزان در مدارس ابتدايي نواحي 7 گانه   مشهد بعد از اجراي طرح تنبلي چشم در سال 1386 - استاد راهنما :علي آل شيخ -   دانشجو :فهيمه سبحاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط سطح هموسيستين خون با وسعت و شدت انسداد عروق كرونر   در بيماراني كه توسط آنژيوگرافي داراي CAD تاييد شده هستند - استاد راهنما :مهرداد صادقي اردوبادي -   دانشجو :يلدا تسبندي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي دقت عوامل سه گانه شرح حال، تست ورزش معمولي واسكن ميو   كارد با دارو يا با فعاليت در تشخيص ضايعات آناتو ميك عروق كرونر بيماران خانم   آنزيو گرافي شده بستري در بيمارستانهاي جواد الائمه و رضوي در سالهاي 86-87 -   استاد راهنما :غلا مرضا مهاجري مقدم - دانشجو :فاطمه نجفي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان شيوع افسردگي وبرخي از عوامل موثر بر آن در   دانشجويان دانشكده هاي مهندسي - علوم انساني - علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي   مشهد در سال 1386 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :محبوبه برنا-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع LBW (وزن کم هنگام تولد) و تعیین نسبت نارسی و IUGR در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان 22 بهمن مشهد طی یکسال   - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :ندا توسلي عسكري-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي گوناگوني هاي سكوم و آپانديس در بيماراني كه تحت عمل جراحي   شكم قرار گرفته اند و ارتباط آن با سن و جنس در سال هاي 86 و 87 در شهر مشهد -   استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :امير حسين عليان-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي عملكرد تيروئيد در افراد بالاي 55 سال مراجعه كننده به   درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در سال 86 - استاد راهنما :زهرا   مصطفوي - دانشجو :هادي رزم آرا فرزقي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در بيماران رواني بستري شده   در بيمارستانهاي حجازي و ابن سيناي مشهد در سال 86-85 - استاد راهنما :حسن   يزدانفر - دانشجو :علي رهنما-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثرات پره مديكاسيون دگزامتازون قبل از شروع جراحي در   پيشگيري از درد پس از بيهوشي عمومي (General   Anesthesia) در بيماران تحت   جراحي در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما   :مژگان رئيسي - دانشجو :مصطفي نيكزاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي عوارض ناشي از تعويض خون در نوزادان مبتلا به ايكتر در NICU بيمارستان 22 بهمن از تيرماه 84 تا تيرماه 87 در مشهد - استاد   راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :فاطمه ارجمند كرماني-ورودی 79(تاریخ   تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان شيوع باكتريوري و مقاومت ميكروبي در بيماران با   كاتتر ادراري بستري در ICU بيمارستان 22 بهمن از سال 1386 تا 1387 - استاد راهنما :حسين   مختاري - دانشجو :فرحناز براتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي شيوع عوارض اينتراكرانيال ناشي از عفونت مزمن گوش مياني در   بيماران بخشهاي عفوني و جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام رضا و قائم مشهد طي   سالهاي 1385-1375 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :صادق علوي باب   الحكم-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تغييرات فصلي در شيوع پره اكلامپسي طي پنج سال اخير در   بيمارستان هاي آموزشي مشهد - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :اكرم احمدي   شادمهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير وراپاميل موضعي تك دوز ، با لابر فشار داخل چشم در   افراد غير گلوكومي در بيمارستان هاي 22بهمن وآريا در سال 86 - استاد راهنما   :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :يلدا راشد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/24 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي ارتباط بين نتيجه تست جلدي ليشمانين با شكل باليني زخم   سالك و گونه عامل بيماري به روش PCR در مراجعين به آزمايشگاه انگل شنا سي بيمارستان امام رضا (ع) از   87-86 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :الهام شيرنگي-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان اثر بخشي PRK در ميوپي خفيف ، متوسط و بالا در سال 1386 توسط دستگاه تكنولاس   217z100 - استاد راهنما   :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :يلدا راشد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي و مقايسه اختلالات قاعدگي در نزد بيماران MS در حال درمان با داروهاي تنظيم كننده سيستم ايمني (B-feron,Avonex,Rebif) و داروي سركوب كننده سيستم ايمني (Mitoxantrone) مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آريا - استاد راهنما   :معصومه متقي - دانشجو :مرسده بحر حسيني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي ميزان ديرجوش خوردن و عدم جوش خوردن به دنبال روش جراحي   ميله گذاري داخل كانال استخوان در شكستگي هاي تروماتيك تنه استخوان درشت ني در   بيمارستان آريا و درمانگاه ارتوپدي پزشكي قانوني در سالهاي 87-84 - استاد راهنما   :عليرضا عشرتي - دانشجو :سارا گوهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه نتايج وميزان عود درمان جراحي سينوس پيلونيدال به روش   ساده و استفاده از فلپ پوستي - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات -   دانشجو :حامد گيلان ورنوسفادران-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع:   / /   )

فراواني تظاهرات غير معمول راديولوژيك در كيست هيداتيد ريه -   استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :سيد محمد صادق وزيري-ورودی 80(تاریخ   تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان فراواني وبرخي عوامل مستعد كننده تشكيل سنگ ادراري   ونفروكلسينوز در كودكان مبتلا به فيبروز كيستيك - استاد راهنما :حميد رضا كياني   فر - دانشجو :سعيده طالبي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثرات ترمو تراپي ترنس پو پيلاري در درمان   نئوواسكولاريزاسيون كوروئيد در بيماران مبتلا به دژنرسانس اگزوداتيو وابسته به   سن ماكولا - استاد راهنما :خداداد مراديان - دانشجو :محمد علي يعقوبي-ورودی   81(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي رابطه بين فشار داخل چشم و فشار خون در مراجعين به   درمانگاه هاي چشم بيمارستان هاي دانشگاه ازاد اسلامي در فاصله سني 75-40 در   سالهاي 87-1386 - استاد راهنما :خداداد   مراديان - دانشجو :نگار كياني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع:   / /   )

بر رسي شيوع ليشمانيوز پوستي در دانش آموزان مقطع ابتدايي   دخترانه ناحيه يك مشهد در سال تحصيلي 86-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر -   دانشجو :سارا مافي نژاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي ABER (پاسخ شنوايي برانگيخته ساقه مغز) در نوزادان ترم با هايپربيلي   روبينمي پاتولوژيك بستري شده درسالهاي 1386-1387 - استاد راهنما :سعيده ترويج   اسلامي - دانشجو :طوبي اخروي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي توزيع گروه هاي خوني ABO و RH در نوزادان مبتلا به كمبود G6PD و مقايسه با نوزادان بدون كمبود آنزيم در NICU بيمارستانهاي آموزشي مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان -   دانشجو :حسنيه عطاري جاهد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه يافته هاي راديوگرافي ساده و CT اسكن در بيماران مبتلا به PND مزمن در افراد بالاي 18 سال در بيمارستان هاي 22 بهمن و آريا -   استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :بي بي نجمه موسوي دوغ آبادي-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: /   / )

ميزان كلسيم سرم وادرار در بيماران بستري بي حركت در ICU بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :شراره   جوانشير-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه شيوع ديابت در بيماران مبتلا به سيروز با جمعيت عادي در   بيماراستان هاي آريا -22بهمن و 17شهريور در سالهاي 87-84 - استاد راهنما :احمد   صفاري - دانشجو :هانيه صبوري شكفته-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/20 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي كه   نياز به بازگشت به اتاق عمل دارند بين روشهاي هموستاز الكتروكوتر وسوچور ليگاتور   در بيمارستانهاي آريا ، فارابي و17 شهريور مشهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي   دلويي - دانشجو :عبدالحسين آقامحمديان شعرباف-ورودی 78(تاریخ تصویب:86/9/20 -   تاریخ دفاع: / / )

مقايسه دو داروي كلو ميفن ولتروزول همراه با روش تلقيح داخل رحمي   در ميزان حاملگي خانم هاي نازا با علت نامشخص مراجعه كننده به بيمارستانهاي آريا   و22 بهمن - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :الهام بذرافشان-ورودی 81(تاریخ   تصویب:86/9/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني وعلل نارسايي كليه در نوزادان بستري در NICU بيمارستان 22بهمن طي 5سال (87-1383 ) - استاد راهنما :عبدالرضا   ملک - دانشجو :نيلوفر ملك-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي مقايسه اي شيوع تهوع واستفراغ بعد از عمل جراحي هيستركتومي   به روش بيهوشي عمومي با دو رژيم دارويي متفاوت در بيمارستان آرياي مشهد در   سالهاي1387 و 1388 - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :سيدجواد موسوي   بايگي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع برخي علل منجر به بستر ي بيماران ديابتيك (نوع II,I) در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در طي يكسال -   استاد راهنما :محسن مظفر مقدم - دانشجو :صبا اقبالي-ورودی 81(تاریخ   تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي مقايسه اي گرايشهاي اضطرابي و وسواسي فرزندان اول با   فرزندان وسط و آخر خانواده - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مهشيد   محمودي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثيرهايپرگليسمي بر مرگ ومير وطول مدت بستري نوزادان   پرخطر بستري شده در بيمارستان 22بهمن - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو   :مريم فرخ آبادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي و مقايسه نتايج عمل Dacryocystorhinostomy به دو روش اينترانازال بدون آندوسكوپ و كلاسيك بمدت 1.5 سال در   بيمارستان آريا - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :مجيد انصاري-ورودی   81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي ميزان بروز دليريوم پس از اعمال جراحي الكتيو در   بيمارستانهاي آريا 22بهمن فارابي و مهر مشهد از سال1386-1387 - استاد راهنما   :عليرضا ضيائي - دانشجو :آمنه گلشيخي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي اثربخشي پرفوزيون مداوم داروهاي مسكن سيستميك مورفين   وپتيدين در كنترل درد پس از عمل جراحي در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي 22   بهمن ،آريا ،مهر و رضوي مشهد طي سالهاي 87-1386 - استاد راهنما :ناصردليلي -   دانشجو :ضحي محمدي پوريزدي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي بروز نفروكلسينوز و تعيين برخي عوامل خطر در نوزادان پره   ترم بستري در NICU بيمارستان 22بهمن در   سال1387-1386 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :سوده تيموري-ورودی   81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي تغييرات نمره سلامت رواني پس از اعمال جراحي الكتيو در   بيمارستانهاي آريا 22بهمن فارابي و مهر مشهد از سال1386-1387 - استاد راهنما   :عليرضا ضيائي - دانشجو :رامتين مرادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي زمان منفي شدن اسمير بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت   مركز بهداشت سناباد در دو ماه اول درمان با رژيم استاندارد 1384-1386 - استاد   راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :كيارش اشرف زاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/15   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط ميان رژيم غذايي وريسك بروزلنفومهاي غيرهوچكين   در100بيماردرمشهددرسال1387-1386 - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :فرزانه   فرزاد-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي شيوع برخي علائم باليني درمراحل مختلف بيماري پاركينسون   دربيمارستان17شهريورمشهد - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :الهه   مرادزاده-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

ارزيابي علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در بيماران مبتلا به دمانس   در بيمارستان 17 شهريور مشهد در سالهاي 87-86 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده   - دانشجو :هما پوستچي امين-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع برخي عوامل خطر ساز آترواسكلروز در مبتلايان به   انسداد وريدي شبكيه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :سيده مريم   موسوي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: / / )

بر رسي ارتباط بين تغيرات ضخامت جدار مثانه با سونوگرافي در   تغيرات علائم كلينكي بعد از درمانBPH - استاد راهنما :كامياراقبالي   - دانشجو :غزاله دوست پرست ترشيزي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي علل شايع هايپربيلي روبينمي غير مستقيم در نوزادان بستري   شده در بيمارستانهاي 22بهمن و17 شهريور در سالهاي 88-87 - استاد راهنما :مژگان   بيات مختاري - دانشجو :حميده   ناصري-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه نتايج CT آنژيوگرافي وكليوي ويافته هاي پس از جراحي در دهندگان پيوند   كليه - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :فاطمه تقي نيا-ورودی   80(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس با دستگاه Orb Scan II در سالهاي 1386-1387 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي -   دانشجو :ايمان گوهريان-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/12/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه اوتيك مديا با انسداد مادرزادي مجراي اشكي در كودكان   يك ماهه تا شش ساله در بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو   :فهيمه سبحاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/12/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثر هيپرگليسمي بر عوامل ترميم زخم در مدل حيواني - استاد   راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :معصومه طوسي سعدآباد-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه عوارض جسماني انواع اينترفرونها در 43 بيمار مبتلا به MS در سال 1387 در مشهد - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو   :ملائكه-ورودی 79(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مطالعه راديولوژيك انواع لگن در خانم هاي مراجعه كننده به   بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان -   دانشجو :فاطمه رياسي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه پروفيل چربي هاي خون در دو گروه شير مادر خواران و شير   خشك خواران در طي مدت يك سال از 1388-1387 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو   :سحر زمردي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير آموزش هاي مشاوره اي تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي   خانم ها در هنگام ازدواج - استاد راهنما :يدالله اسدي - دانشجو :فرزانه فرخ   سير-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط بين آنومالي هاي شايع مادرزادي پنيس و سن مادر -   استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :سمانه اشرف پور-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/16   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي الويشن(elevation) قدامي و خلفي قرنيه قبل و بعد عمل crosslinking كلاژن قرنيه در بيماران مبتلا به كراتوكونوس - استاد راهنما   :محمدرضا صداقت - دانشجو :عليرضا نوفرستي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي تغييرات برآمدگي قدامي و خلفي سطح قرنيه بعد از عمل رينگ   گذاري داخل قرنيه (Ferrara) در بيماران مبتلا به كراتوكونوس - استاد راهنما :محمد عابديني   - دانشجو :فاطمه حق پرست-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي برخي از علل كاهش شنوايي در مدارس ابتدايي و راهنمايي   پسرانه مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :حسن غيور دوزنده-ورودی   81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي برخي از علل كاهش شنوايي در مدارس ابتدايي و راهنمايي   دخترانه مشهد - استاد راهنما :سعيده   ترويج اسلامي - دانشجو :سعيده باغياري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي علل زمينه ساز منجر به ونتيلاسيون و شيوع پنوموتوراكس در   نوزادان تحت تهويه مكانيكي بستري در NICU بيمارستان 22 بهمن طي سال هاي 1383 تا 1387 - استاد راهنما   :نرگس افضلي - دانشجو :سيده ناديه حسيني يزدي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير هايپرلپيدمي بر كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران   مراجعه كننده به درمانگاه هاي ENT مراكز بيمارستاني دانشگاه آزادا اسلامي واحد مشهد در طي سالهاي   88-1387 - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي   - دانشجو :ادريس عليشاهي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي برخي علل شايع پلي نوروپاتي نزد بيماران مراجعه كننده به   درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان 22 بهمن مشهد در سال هاي 1386 و 1387 - استاد   راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :بضعت اميري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/30 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع وعوامل خطرساز ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به   ديابت تيپ II مراجعه كننده به   انجمن ديابت - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :مريم حكيمي تبار-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع حساسیت مفصل گیجگاهی ،فکی با شکایت گوش درد در   بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و فارابی از سال 1387 تا سال   1388 - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :مجيد دهقاني-ورودی   81(تاریخ تصویب:87/3/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي شيوع آنمي درمبتلايان به سرطان دستگاه گوارش - استاد   راهنما :احمد صفاري - دانشجو :مطهره بي تقصير فدافن-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/6   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان اثر بخشيIPL در كاهش موهاي ناخواسته - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو   :امين جوشن-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثيرIPL در درمان آكنه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست   وجراحي پلاستيك در سال87 در مشهد - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :مريم   انتظامي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي برخي عوامل خطر تاثيرگذار بر شيوع سزارين در خانم هاي شكم   اول ترم و نمايش سر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي - استاد   راهنما :رويا نصيري - دانشجو :غزاله قاسم زاده كاشاني-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير برخي عوامل خطر مربوط به روش زندگي بر قدرت باروري - استاد راهنما :رويا   نصيري - دانشجو :نيلوفر محمودي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه يPH خون شريان بندناف درحاملگي ترم وپره ترم با آمينو تيك مكوينال -   استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :سيد صالح سيدين-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه شاخصهاي دمو گرافيك زنان ميتلا به سقط مكرر با افراد بدون   سابقه سقط - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :سميه بيك نظر-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي در صدPSA آزاد سرم در موارد توتال پروستاتكتومي در بيماران مراجعه كننده   به بيمارستان هاي 22 بهمن،آريا وكلينيكهاي خصوصي مشهد از سال 1386تا 1388 -   استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :سوگل گلشن-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فاكتورها يتحريك كننده سنگ ادراري در كودكان مبتلا در   مقايسه با كودكان سالم - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :اكرم   پارانيون-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فاكتورهاي مهار   كننده سنگ اداري در كودكان مبتلا در مقابسه با كودكان سالم - استاد راهنما   :جمشيد يوسفي - دانشجو :گلناز ايرانمنش-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي عوامل باكتريال وآنتي بيوگرام آنها در زخم هاي تروفيك   مبتلايان به جذام ساكن مشهد (طي سالهاي88-87) - استاد راهنما :طاهره راشد -   دانشجو :فاطمه خزاعي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان اثر prk در دوربيني خفيف تا متوسط در سال 1387 - استاد راهنما :لادن   صفاريان طوسي - دانشجو :ابوالفضل قهرماني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ   دفاع: / / )

مقايسه نگرش بيماران مبتلا به سرطان پستان با خانمهاي سالم نسبت   به بيماري سرطان پستان - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :سميه ربوبيت-ورودی   81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي بين كيفيت زندگي وسبك انطباقي در ميزان كنترل گليسميك در   200 بيمار مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين مراجعه كننده به كلينيك تخصصي   ديابت مشهد در سال87-88 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :زكيه حسيني   نيا-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير كشيدن سيگار بر آكنه درمردان - استاد راهنما :فرزانه   دلگشايي - دانشجو :معصومه طوسي   سعدآباد-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/4/10 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه تخمين وزن جنين درسونوگرافي يك هفته قبل تولد با وزن   واقعي بعد تولد در زنان باردار - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :موسي   وزيري رحيمي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/10 - تاریخ دفاع: / / )

تعين كيفيت زندگي بر اساس تست whoqol-bref درزنان هيرسوت   شهرمشهددرسالهاي88-1387 - استاد راهنما :رابعه فيضي - دانشجو :سمانه هاشم نياي   ترشيزي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط ميان Exercise time(زمان تست ورزش) در بيماران با تست ورزش قويا مثبت و ارتباط آن   با تعداد عروق كرونر درگير توسط آنژيوگرافي - استاد راهنما :مهرداد صادقي   اردوبادي - دانشجو :يلدا آريان-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي وضعيت خلقي درافراد مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به   كلينيك چاقي جهت كاهش وزن - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :نينا رضا   پور-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه سونوگرافي مچ دست با روش هاي الكتروفيزيولوژيك در تعيين   شدت سندروم تونل كارپ در بيمارستان22بهمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار   - دانشجو :ابولفضل سبحاني خاكستر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي اولتراسونوگرافيك ناحيه ي غددي سرويكس به منظور پيش بيني   زايمان پره ترم در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد   اسلامي مشهد - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :عاطفه علامتيان-ورودی   82(تاریخ تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي موارد گازگرفتگي در مشهد از سال 1385 تا 1387 - استاد   راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :محبوبه عرفانيان تقوايي-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي علابم وعوارض مسموميت حاد با ترامادول دربيماران مراجعه   كننده به بخش مسموميت بيمارستان امام رضا ازتاريخ87/7/1 لغايت89/7/1 - استاد   راهنما :رضا افشاري - دانشجو :ريحانه مختاريان-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/5/7 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان مصرف خون قبل و بعد از اجراي پروتكل پيشنهادي رزرو   خون در اعمال جراحي الكتيو بيمارستان آريا در سال 87-1386 - استاد راهنما :مژگان   رئيسي - دانشجو :آرمين الهي فر-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

ارائه الگوي پيش فرض و برآورد پيش نياز هاي اجراي سيستم مديريت   بيمارستاني(HIS) در بخش پذيرش   بيمارستاني در سطح مراكز درماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - استاد راهنما   :محمد رضا شايگان - دانشجو :قاسم مشار موحد-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/5/21 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع واژينوزباكتريال در خانم هاي باردار سه ماهه سوم   مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو   :نيكو بيناس-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارزش تشخيص تست خون مخفي مدفوع به روش ايمنو فلورسنت در تشخيص كانسر كولوركتال -   استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :سيما سبزواري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/5/21   - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه هوش هيجاني درميزان كنترل گليسميك در100 بيمارمبتلا   به ديابت غيروابسته به انسولين مراجعه كننده به كلينيك ديابت مشهد درسال87 -   استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :الهام سردار-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي تاثير نظم قاعدگي نوع و مدت پيشگيري و برخي عوامل محيطي بر   قدرت باروري - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :ساره اعنماد-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني سندرم پاي بيقرار - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد   كاشاني - دانشجو :آيلار رضائيان دلوئي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي ميزان خواب آلودگي دستياران تخصصي پزشكي دانشگاه علوم   پزشكي مشهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ساعده بسطامي-ورودی   80(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي برخي فاكتورهاي خطرساز در زايمان زودرس در سالهاي 86 تا 88   در بيمارستانهاي 22بهمن و 17شهريور - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :الهام دولت آبادي-ورودی 77(تاریخ   تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: / / )

ارتباط سبك فرزند پروري والدين با عزت نفس و ميزان شادكامي   فرزندان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت -   دانشجو :آتنا مدانلو جويباري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع مراجعه كننده به   كلينيك خصوصي در مشهد - استاد راهنما :منور افضل آقايي - دانشجو :بنيامين   فضلي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/29 - تاریخ دفاع: / / )

تاثير مصرف پماد پوستي تاكروليموس 0.1 درصد بر پيگمنتاسيون مجدد   بيماران مبتلا به ويتيليگو - استاد راهنما :رابعه فيضي - دانشجو :شاهين زماني   تقي زاده رابع-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/29 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط بين هپاتيت   HIV,C,B و بيماران معتاد   تزريقي مراجعه كننده به درمانگاه هاي متادون بيمارستان هاي ابن سينا و حجازي   مشهد در سال 1388-1387 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سپيده   يزدانفر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ارتباط شاخص پايي - بازوئي با مرگ و مير بيمارستاني و 6   ماهه بيماران سندرم حاد كرونري - استاد راهنما :شيما مينايي - دانشجو :فاطمه حق   پرست-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني مرگ و مير نوزادان بستري شده در بخش هاي NICU شهر مشهد در سال 1387 - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو   :گلبن عسل فروش رضاييه-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع افسردگي در بيماران مبتلا به صرع ايديوپاتيك ژنراليزه   مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو   :هانيه مزيناني-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

اثر اهداي خون مكرر بر سطح هموگلبين و فريتين مردان سالم در   سازمان انتقال خون مشهد - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :نفيسه صابري-ورودی   80(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي وجود ارتباط پادتن های ویروس سیتومگال با برخي از عوامل   اپيدميولوژيك در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشكده پزشكي در طي   يك سال - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سعيده اشكان-ورودی 80(تاریخ   تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي شيوع درد شانه و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به   سكته مغزي - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :فاطمه اميني توماجي   مقدم-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثربخشي واكسيناسيون ضد سرخچه زنان باردار مراجعه كننده به   كلينيك زنان - زايمان بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو   :شيما مهدويان نقاش زرگر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فصلي بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بيماران   مراكز بهداشت درمدت5سال1387-1383 در مشهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني -   دانشجو :نسيم رهبار دارمجاور-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي آنومالي هاي قلبي دربيماران باشكاف لب وكام - استاد راهنما   :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :فاطمه هاشم زهي-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان سطح HDL خون بين افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بيمارستان   هاي دانشگاه آزاد مشهد از تاريخ 87/2/1 تا تاريخ 88/2/1 - استاد راهنما :جواد   رضايي - دانشجو :مرتضي اطمينان-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع:   / /   )

تاثير پوشش چشمي در كشت و آنتي بيوگرام از ملتحمه نوزادان بستري   شده در بخش NICU بيمارستان 22 بهمن -   استاد راهنما :مژگان بيات مختاري -   دانشجو :محمد حسيني نيا-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه اثرات تري كلرواستيك اسيدوكرايو در درمان لنتيگوي آفتابي   - استاد راهنما :فرزانه مالكي - دانشجو :مريم اسديان-ورودی 81(تاریخ   تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان مهارتها و آگاهي هاي مرتبط با فناوري اطلاعات در   دانشجويان پزشكي مشهد - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :مهرداد   مزاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي پروفايل شخصيتي در 30 بيمار مراجعه كننده جهت انجام عمل   زيبايي بيني با استفاده از پرسشنامه ميلون - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو   :فاطمه گلزاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه ميزان بروز سردرد بعد از بی حسی اسپاينال با سوزن شماره   26 كونيكه نسبت به سوزن شماره 25 در خانم هاي 35-20 ساله مراجعه كننده به   بيمارستان 17 شهريور مشهد - استاد راهنما :بنفشه جلاليان - دانشجو :مريم   مقدم-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه بين سطح سرمي ليپيد و ليپوپروتئين ها با اندكس توده   بدني در بيماران مراجعه كننده به بخش داخلي بيمارستان 17 شهريور در سال 87-88 -   استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :زهرا كاظمي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي ازدواج هاي فاميلي در بروز ناباروري و اشكال آن در مراجعه   كنندگان به مركز ناباروري نوين مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو   :بي بي زهرا افخمي مدني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي اثر افزودن آدرنالين به ليدوكائين 5% نخاعي بر هموديناميك   بيماران حين سزارين - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :تينا وفايي-ورودی   81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي برخي عوامل موثر بر كارسينوم سلول بازال در بيماران مبتلاي   مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن و آريا - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي -   دانشجو :عليرضا پدرام-ورودی 79(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

مطالعه مقايسه اي حساسيت کنتراست با حساسيت پايين كمريج و   پتانسيل برانگيخته بينايي در تشخيص مولتيپل اسکلروزيس - استاد راهنما :عباس   نوريان - دانشجو :مرسده بحر حسيني-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پسر كارشناسي پيوسته دانشكده   مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در زمينه ايدز - استاد راهنما :يدالله اسدي -   دانشجو :نغمه خورسند-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر كارشناسي پيوسته   دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در زمينه ايدز - استاد راهنما :سيد   محسن قاسمي - دانشجو :شیرین افخمي فرد-ورودی   81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي اثر افزودن فنتالين و سوفنتانيل به ليدوكائين 5% نخاعي در   زمان شروع درد و زمان نياز به مسكن بعد از عمل جراحي سزارين - استاد راهنما   :حامد بيضائي - دانشجو :يلدا آريان-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي برخي پارامتر هاي CBC در كودكان 12-2 سال مبتلا به ژيارديازيس در بيمارستان 22 بهمن   طي سال هاي 1388-1389 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :ساناز خواجه   نصيري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني آنومالي هاي وريد اجوف تحتاني و وريد كليوي توسط   سي تي اسكن اسپيرال در بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار   - دانشجو :نازنين اورعي ناسوتي-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه تاثير كرايوتراپي و تري كلرواستيك اسيد در درمان زگيل هاي   تناسلي - استاد راهنما :فرزانه مالكي - دانشجو :پگاه لطف آبادي-ورودی 82(تاریخ   تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه نتايج جراحي هرني اينگوينال در كودكان با و بدون بستن   گردن ساك هرني بر حسب شرايط و ضرورت - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات   - دانشجو :نويد داودي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رابطه ی Epstein Barr Virus در ایجاد بيماري Multiple Sclerosis بوسيله اندازه گيري VCA-IgG در مقايسه با گروه شاهد - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو   :سارا سالاري-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي ميزان فراواني سندرم متابوليك در بيماران بستري در بخش   روانپزشكي بيمارستان 22 بهمن مشهد -   استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مريم عمادزاده-ورودی 82(تاریخ   تصویب:87/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي سطح دسترسي و استفاده دانشجويان پزشكي مشهد از امكانات   فناوري اطلاعات - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :آناهيتا سپهراد-ورودی   83(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به چاقی مرضی قبل و بعد از   عمل گاستریک بندینگ - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :نعیمه قلی زاده-ورودی   82(تاریخ تصویب:87/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای زنجیره استخوانچه ای در بیماران مبتلا به عفونت   مزمن گوش میانی در سی تی اسکن ساده و سی تی اسپیرال با بازسازی سه بعدی - استاد   راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :نفیسه غفاریان عیدگاهی مقدم-ورودی   82(تاریخ تصویب:87/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی اثرات طولانی مدت میتوکسانترون بر ناتوانی عصبی بیماران   مولتیپل اسکلروزیس ثانویه پیشرونده مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب   بیمارستان آریا - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :سهیلا عیلامی-ورودی   82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی کارایی (حساسیت و ویژگی) سی تی اسکن چهار کلیشه ای در   ارزیابی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان های آریا و 22 بهمن   مشهد در سالهای 1388 و 1389 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :رضا جلیلیان   حسن پور-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی عوارض و عواقب شکستگی اینتر تروکانتریک هیپ 6 ماه پس از   عمل جراحی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :سیمین زرمهری-ورودی   82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی شمارش گلبول های قرمز هسته دار در تشخیص آسفیکسی نوزادان -   استاد راهنما :مژگان بيات مختاري -   دانشجو :آتنا افسری-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین ارتباط برخی از فاکتور های کلینیکوپاتولوژی با وضعیت   متیلاسیون ژن MGMT و موتاسیون ژن P53 در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم - استاد راهنما   :سیما افشارنژاد - دانشجو :سید عطا صداقت کلانتری-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/1/24   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط بین کاهش شنوایی حسی- عصبی با سندرم   زودواکسفولیاسیون - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :کیامرز ناویا-ورودی   81(تاریخ تصویب:88/1/24 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی برخی علل کمردرد در اطفال زیر 15 سال از سال 1387 الی 1389   در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،بیمارستان   امام رضا (ع) و شهید کامیاب - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :مریم   تفضلی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/1/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر مقاومت کانگورویی در وزن گیری نوزادان با وزن تولد   کمتر از 2500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان 22 بهمن و 17 شهریور - استاد راهنما :مژگان بيات   مختاري - دانشجو :مهدیه جعفری-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/2/7 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی کیفیت زندگی در زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان   ناباروری نوین در سال 89-1388 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :حمیده   عزیزی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک بر عفونت بعد از عمل جراحی واریکوسلکتومی   - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :صالح میری-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی صرع در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به   مراکز آموزشی درمانی نور هدایت و تبسم طی سال 1389-1388 - استاد راهنما :سيد   مهران همام - دانشجو :مریم نوربخش-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی فشار داخل چشم با دو دستگاه اپلاناسیون و پنوماتیک در   بیماران مراجعه کننده به مطب در سال 88 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي -   دانشجو :مارال بالشی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شکست و موفقیت CPR های انجام شده و برخی عوامل موثر بر آن در بیمارستان های آموزشی   دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 88 تا سال 89   - استاد راهنما :محسن مظفر مقدم - دانشجو :محمد   یکتای رودی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: / / )

مطالعه برخی نتایج و عوارض جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی به   روش استفاده از گرافت تاندون پاتلا - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني -   دانشجو :شبنم آریانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط شمارش پلاکتی با بروز عوارض ایسکمیک 30 روزه   بیماران سندرم حاد کرونری در بیمارستان آریا و فارابی در سال 1388 - استاد   راهنما :شيما مينايي - دانشجو :ستاره صادقی-ورودی 78(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ   دفاع: / / )

تعیین سطح سرمی HS-CRP در کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان سالم - استاد   راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :فاطمه هاشم زاده سعادت-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع Needle Stick در کارورزان ،دانشجویان پرستاری و مامایی سال آخر ،پرستاران و   ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد   راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :عارفه ابویسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/3/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی لکوسیتوز در بیماران ضربه مغزی و رابطه آن با شدت   آسیب - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حمید هجرتی-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر افسردگی ،اضطراب و انتظارات بیماران از عمل در میزان   رضایتمندی آنها پس از عمل جراحی فتق دیسک کمر در بیمارستان دانشگاه آزاد از سال   89-1388 - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :عذرا نجابتیان-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه ی روش های پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک تراپی در کنترل عوارض   عفونی پس از عمل پروستاتکتومی باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن   و آریا از اردیبهشت 1388 تا اردیبهشت 1389 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور -   دانشجو :گلکو حسینی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه کنترل فشار خون (HTN) بر میزان HS-CRP در بیماران مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان 17 شهریور   در سال تحصیلی 89-88 - استاد راهنما :مژگان ظريف ذاكريان - دانشجو :پرهام تراب   زاده خراسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اضطراب در سه ماهه سوم حاملگی و ارتباط آن با اضطراب و   اختلال استرس پس از سانحه در دوره بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به کلینیک   زنان بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :راحیل   احمدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در اهدا کنندگان خون مشهد در سال   88 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :فرنود فروهر-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط بین هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) و قند خون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد   - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :فاطمه محمد پور-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي رضايت زناشويي زنان در زوجين نابارور مراجعه كننده به مركز   درمان ناباروري نوين - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مهسا رجائی-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه روش درمان جراحی و غیر جراحی در شکستگیهای کالکانئوم -   استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سید مرتضی حسینی-ورودی 80(تاریخ   تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط شدت آسم با بیان ژن های اینترلوکین 17 و 23 در سلول   های خلط بیماران مبتلا به آسم - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :لیدا   جدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع برخی عوامل   موثر بر سندرم پای بیقرار در بیمارا مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما   :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :سوده هوشمندی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/22 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی نوع آلودگی میکروبی گوشی های پزشکی مورد استفاده در   بیمارستان آریا در سال 1388 - استاد   راهنما :حسين مختاري - دانشجو :فروغ آیته اللهی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/5/5 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی نتایج کشت مایع مغزی نخاعی و آزمایش خون در بیماران با   عفونت شنت و میزان پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی در این بیماران - استاد راهنما   :سعید رحیقی - دانشجو :ساناز امیریان-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/5/5 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی تاثیر سوفنتانیل بصورت تزریق داخل نخاعی در بیدردی زایمان   طبیعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مریم صفری آبکسری-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/5/5 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه مدت زمان جوش خوردن شکستگی تنه ران بالغین با دو نوع   درمان اینترمدولاری نیل و پلاک - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو   :نرجس صادقی-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای بین نتایج کشت میکروبی استخوان و مواد غیر   استخوانی در استئومیلیت مزمن بعد از تروما و ایاتروژنیک در سال های 1387 تا 1388   - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :هدی حسینی-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه ی عوارض دو روش آنستزی رژیونال و ژنرال در جراحی هرنی   دیسکال کمر - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :ملیحه جامی-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بالغین 30-70 ساله   هلیکوباکترپیلوری مثبت مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور طی سال های 1388   -1390 - استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :زینب غلامی معلم-ورودی 83(تاریخ   تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در طول دوره   کمورادیوتراپی - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :مولود بلوریان-ورودی   83(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی کارایی معیار آلوارادو در تشخیص بیماری آپاندیسیت حاد در   بیمارستان فارابی مشهد - استاد راهنما :بهروز هوشمند - دانشجو :افشین شکوه صارمی-ورودی   81(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی ارتباط بین وزن BPH با فاکتورهای BMI ،سطح سرمی تستوسترون و استرادیول در بیمارانی که تحت جراحی باز   پروستاتکتومی قرار گرفته اند - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :شیما   برادران-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقاسه شیوع باکتریوری بدون علامت در میان زنان متاهل حامله و عیر   حامله مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد -   استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :امیر صادق الحسینی-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای فراوانی پارکینسونیسم دارویی و آکاتژیای حاد در   مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی تحت درمان با ریسپریدون و اولانزاپین در   بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد - استاد راهنما :وحيد سعادتيان -   دانشجو :الناز فرشاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای عوارض جنسی دو داروی فلووکسامین ،فلوکستین در   بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان   بیمارستان 22 بهمن در سال 89-1388 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو   :مریم صانعی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی بیان ژن P53 در فواصل متفاوت از مرکز توده تومورال در گلیوبلاستومای مولتی   فرم به روش RT-PCR - استاد راهنما   :سعید رحیقی - دانشجو :مرتضی مظلوم فارسی باف-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/6/23 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی منحنی های رشد شیرخواران زیر 6 ماه در کلینیک خصوصی اطفال   و چهار مرکز بهداشت شهر مشهد که منحصرا از شیر مادر تغذیه می کنند در یک مطالعه   گذشته نگر - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :مهدیه واحدی-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی منحنی های رشد شیرخواران 12-6 ماه در کلینیک خصوصی اطفال و   چهار مرکز بهداشت شهر مشهد که منحصرا از شیر مادر تغذیه می کنند در یک مطالعه   گذشته نگر - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :بهاره مشتاق خراسانی-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با درد شکم مزمن در کودکان   15-5 ساله مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد در طی سال های 1389-1388 -   استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :نیلوفر فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/7/6 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی و معاینه فیزیکی در تشخیص و   تعیین محل بیضه پسران 15-1 ساله مبتلا به بیضه نزول نکرده مراجعه کننده به   بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :حمیده عباس زاده-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به   آدنوکارسینوم معده - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :حمیدرضا صفایی-ورودی   83(تاریخ تصویب:88/7/20 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی عوارض واکسن هاری در دریافت کنندگان واکسن مراجعه کننده به   مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 مشهد - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :مهسا   شیخ نظامی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/7/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان خون های ذخیره شده (بصورت رزرو،Typing و کراس ماچ شده) قبل از عمل های جراحی الکتیو   از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما   :حامد بيضائي - دانشجو :علیرضا قنبری-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/7/20 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی نتایج بالینی و سلامت عمل کراتکتومی فتورفرکتیو(PRK)با لیزر اگزایمر wavelight 400 q در اصلاح دوربینی کمتر از 6 دیوپتر - استاد راهنما :محمدرضا   صداقت - دانشجو :علیرضا نوفرستی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی میزان افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلوکوم   مزمن و مقایسه آن با گروه شاهد - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نوشین   دخت بختیاری تربتی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی علل نوروپاتی اعصاب چشمی (3-4-6) در بیماران   مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن طی سال های 89-88 - استاد راهنما :سيد مهران   همام - دانشجو :مریم سرافراز یزدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی فراوانی التهاب پروستات با هیپرپلازی خوش خیم آن در   بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و آریا از سال 88-1384 - استاد   راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :سمیه باقریان-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران همودیالیزی و ارتباط   عوامل بیوشیمیایی با آن - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مهسا   شیخ نظامی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط اختلال بیش فعالی/کم توجهی با وزن کم هنگام تولد در   کودکان 5 تا 10 ساله در بازه زمانی سالهای 1388 الی 1389 - استاد راهنما :رضا   سعیدی - دانشجو :مهدیه ساغری-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی فاکتور های دموگراقی و آزمایشگاهی در زوج های با سقط   مکرر مراجعه کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد در سال های 88-1387 - استاد   راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مریم اسدیان-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای دامنه حرکتی و درد در شکستگی های خارج مفصلی   دیستال رادیوس بالغین (کالز) پس از درمان با دو روش پین پلاستر یا پین گذاری از   راه پوست - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :ملیکا فوگردی-ورودی   83(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: /   / )

ارزش تشخیصی FEF25-75%/FVC در تشخیص آسم خفیف - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو   :الهام ثابت قوچانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سندروم روده   تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک های داخلی بیمارستان هفده شهریور در سال 1389   - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :مهدی جهانگیری-ورودی 83(تاریخ   تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سونوگرافیک آسیب تاندونهای لترال در پیچ خوردگی مچ پا و   مقایسه آن با یافته های MRI در مراجعه کنندگان به کلینیک ارتوپدی بیمارستان 22 بهمن در سال   89-1388 - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :بهاره خالصیان-ورودی 83(تاریخ   تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تظاهرات بالینی ,تشخیص و درمان انواژیناسیون در کودکان زیر   5 سال مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصص کودکان دکتر شیخ و 22 بهمن از سال   1385 تا 1389 - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :آناهیتا حمیدی لاین-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای اثرات درمانی فلوکونازول خوراکی با لوسیون   کلوتریمازول در درمان درماتیت سبورئیک اسکالپ در سال 89-88 - استاد راهنما :مریم   زینال پور تبریزی - دانشجو :حامد تقی پور-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی ارتباط سیگار بر ناباروری مردانی که از تاریخ 1386تا   1390 به بیمارستان آریا و 22 بهمن   مراجعه کرده اند - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :زهرا قوامی-ورودی   83(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی شاخص های رشد در شیرخواران زیر 6 ماه که منحصرا از شیر   مادر تغذیه می شوند در شهر مشهد از سال 1384 تا 1389 - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو   :مهدیه واحدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای میانگین ضخامت شفافیت پشت گردنی جنین های مبتلا   به β تالاسمی با جنین های   نرمال - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :بنت الهدی ابراهیمی-ورودی   83(تاریخ تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی ضخامت لوسنسی گردنی جنین های 10 تا 14 هفته و ارتباط آن با   CRL در بیماران سرپایی   مراجعه کننده به کلینیک خصوصی سونوگرافی در سال های 1385 تا 1389 - استاد راهنما   :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :احد خوشروی غیاثی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/7   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارزش تشخیصی تکرار کشت ادرار طی مدت درمان آنتی بیوتیکی   عفونت ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن از سال 88 تا 89 -   استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :ابراهیم نکاحی-ورودی 79(تاریخ   تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه کلامیدیا پنومونیه با بیماری مولتیپل اسکلروزیس -   استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :راضیه هادی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/7 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی اختلال عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت   تیپ دو - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :سید مصطفی موسوی اصفهانی-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی با رادیو گرافی استاندارد   قفسه سینه در بیماری های آلوئولر و بینابینی ریوی - استاد راهنما :هلن صاحب قلم   - دانشجو :لیلا صالحی میلانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی اثر بی دردی ناشی از فنتانیل در تزریق داخل نخاعی در خانم   های کاندید زایمان طبیعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مهسا   باباپور-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه میزان بهبود بینایی بعد از جراحی کاتاراکت به روشهای فیکو   امولسیفیکیشن و اکستراکپسولار در بیماران مبتلا به کاتاراکت مراجعه کننده به   کلینیک چشم بیمارستان فارابی مشهد - استاد راهنما :رحمت جاوید - دانشجو :بهاره   مشتاق خراسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع پدیکولوزیس(شپش سر) و برخی عوامل موثر بر آن در دانش   آموزان دختر دوره ابتدایی شهر مشهد در سال 89-1388 - استاد راهنما :حسن يزدانفر   - دانشجو :سمانه خالق نژاد-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی توزیع فراوانی عوامل دموگرافیک و محل ضایعات پوستی و نوع   آنها در بیماران لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان قائم   (عج) از تابستان 87 به مدت یک سال - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی -   دانشجو :نسیم چوبداری-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثرات درمان با Ellips-IPL در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم صورت در بیمارستان بنت الهدی -   استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :آتنا سادات-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر عمل کراس لینکینگ با ریبوفلاوین و اشعه ماوراء بنفش   بر روی قوز قرنیه پیشرونده بیماران مراجعه کننده به مطب در سال 88 - استاد   راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :طیبه اسدی ساخمرسی-ورودی 82(تاریخ   تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تغییرات فشار چشم در سه ماهه اول،دوم و سوم بارداری در   خانم های مراجعه کننده به درمانگاه زنان و مرکز بهداشت بیمارستان 22 بهمن در سال   89-88 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :مریم معمارزاده تهران-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه معیار های رادیولوژیک ریداکشن در دو روش پین-پلاستر و   پرکوتانئوس پینینگ در درمان شکستگیهای بی ثبات کالز - استاد راهنما :محمد مهدي   نژاد کاشاني - دانشجو :رضوان قوچانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ   دفاع: / / )

تعیین ارتباط شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس با میزان اندکس   کورپوس کالزوم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان آریا طی   سالهای 1381-1389 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :محمدرضا جاودانی   یکتا-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی کیفیت زندگی در اطفال مبتلا به بیماری مزمن کبدی - استاد   راهنما :حميد رضا كياني فر - دانشجو :سید صالح سیدین-ورودی 81(تاریخ   تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر بی دردی تزریق فنتانیل وریدی در خانمهای داوطلب زایمان   طبیعی به مدت یک سال - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :امین نوبهار-ورودی   82(تاریخ تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی اپیدمیولوژی سل در اطفال زیر 12 سال به مدت 5 سال   (1387-1383) در شهر مشهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :ریحانه   مختاریان دلویی-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در مورد آنفولانزای   نوع(H1N1)A جدید سال 89-88 -   استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو   :مینا کامران دیسفانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان آگاهی پرسنل شاغل در بیمارستان های وابسته به   دانشگاه آزاد اسلامی در مورد آنفولانزای نوع(H1N1)A جدید سال 89-88 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :مانیا میبدی ثانی-ورودی 83(تاریخ   تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی برخی از فاکتور های دموگرافیک اسکلروز جانبی   آمیوتروفیک (ALS) در بیماران بستری   در بیمارستان های 17 شهریور و 22 بهمن در سال های 1389-1388 - استاد راهنما   :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :محمد نیکوسرشت-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/12/17 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) در بیماران بستری در بیمارستان های 17 شهریور و 22 بهمن در سال   های 1388-1389 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :آلاله   علیرضائی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه p، ca و PTH سرم بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی در بیمارستان   امام رضا (ع) - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :حانیه ناصری-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه روش های پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک تراپی در کنترل عوارض   عفونی پس از عمل حذف پروستات از طریق مجرا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان   های 22 بهمن و آریا از اسفند 1388 تا اسفند 1389 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور   - دانشجو :مریم نیک روش-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی کلسیم و فسفر در بیماران دیابتی و غیر دیابتی   همودیالیزی در بیمارستان 17 شهریور مشهد - استاد راهنما :محمد عباسی - دانشجو   :میلاد باسفهرجانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر سلولهای موبیلاز شده از مغز استخوان توسط GCSF در بهبود عملکرد قلبی در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی درمان   شده به روش PCI - استاد راهنما   :محمود محمدزاده شبستری - دانشجو :فرشته محمدزاده شبستری-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان تاثیر داروهای هومیوپاتی در جوش خوردن استخوان های   شکسته ی بلند ران و ساق در بیماران15 تا 60 ساله مراجعه کننده به بیمارستانهای   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین سال های 88-90 - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد -   دانشجو :آذر خائفی اشکذری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین توپوگرافی ضایعات عروقی مغز بر اساس نمای CT-Scan در بیماران مبتلا به   سکته مغزی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :هلیا کریم-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه میزان نگرشهای ناسالم در بیماران مبتلا به دیابت شیرین   نوع 2 با گروه شاهد سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :روح الله افشار   صفوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه پاسخ به درمان جراحی و جراحی با رادیوتراپی در بیماران   مبتلا به ماکروآدنوم بدون ترشح هیپوفیز - استاد راهنما :حمید اعتمادرضایی -   دانشجو :شیرین اعتمادرضایی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع DDH و برخی عوامل موثر بر آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های   17 شهریور و 22 بهمن و آریا در سال 1389 - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو   :حمیدرضا گلدوزیان-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی آنومالی های اندام در نوزادان متولد شده در   بیمارستان های آریا-22بهمن و 17 شهریور شهرستان مشهد در سال 1389 - استاد راهنما   :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :دانیال خردمند-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: / / )

ارزیابی تستهای تحریکی در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران   مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني -   دانشجو :رضا مرتضایی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی حنجره با کمک ویدئولارنگوسکوپی در مجروحین شیمیایی مبتلا   به دیسفونی - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :رویا حسن زاده-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه روشهای ایمنوفلورسنت غیر مستقیم و الیزا در تشخیص   توکسوپلاسموزیس در زنان باردار شهر مشهد - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو   :ناهید نادعلیزاده قناد-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین پوزیشن تونسیل مخچه در MRI و ارتباط آن با ایجاد علائم نورولوژیک در بیماران مراجعه کننده   به کلینیک نورولوژی بیمارستان آریا از تاریخ بهمن از 1387 تا 1389 - استاد   راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ساناز تبریزی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/10 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه پارامتر های اتاق قدامی چشم توسط دستگاه پنتاکم قبل و بعد   از لیزر یاگ ایریدوتومی در بیماران زاویه بسته اولیه (PAC) و گلوکوم زاویه بسته حاد - استاد راهنما :علی آل شیخ - دانشجو   :تکتم خیرآبادی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط عفونت ادراری با هایپربیلی روبینمی غیرقابل توجیه   در شیرخواران و نوزادان فول ترم زیر 8 هفته - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي   - دانشجو :میلادرضا دربان رضوی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی کارایی پروبیوتیک لاکتول در درمان سندروم روده ای رشد بیش   از حد باکتری - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :رضا بهدانی-ورودی   84(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی تاثیر عمل آبدومینوپلاستی بر کیفیت زندگی و اعتماد به نفس   بیماران - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :بی بی مرجان خباززاده   یزدیان-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان فراوانی عوامل زمینه ساز شایع در بیماران مبتلا به   سینوزیت حاد در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ENT بیمارستان 22 بهمن در سال 1391   - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :زینب رستگار   چوپانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر بی دردی انفیلتراسیون لیدوکایین زیر جلدی در کاهش درد   بعد از عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :طه   طاهرنیا-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی یافته های رادیوگرافی بلع باریوم در بیماران با شکایت   دیسفاژی - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي   - دانشجو :محمد علی فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/4/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

ارزیابی سل مقاوم به چند دارو(Multi   -Drug_Resistant) در مراکز بهداشتی   شهر مشهد بمدت 3 سال (1388-1386) - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :نرگس   راشد-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/4/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان شیوع وزوز گوش در بیماران دیابتی - استاد راهنما   :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :ناهید قناعتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی یافته های رادیوگرافیک در موارد سل ریوی مقاوم به درمان در   بیمارستان مسیح دانشوری تهران در سال 89-1388 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي   عطار - دانشجو :یوسف کاظمی-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/5/4 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه فاکتور های خطر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک در   دو جنس زن و مرد در بیمارستان 17 شهریور مشهد بین سال های 1385-1389 - استاد   راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :مهسا فاطمی نیری-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شاخص توده بدنی (BMI) در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی - استاد راهنما :عليرضا آل   هاشمي - دانشجو :حمیدرضا نبوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی فراوانی عوارض همراه با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در   نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 22 بهمن و 17   شهریور در 5 سال اخیر - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :نگین نبوی-ورودی 81(تاریخ   تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه فراوانی اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به وابستگی به   کریستال و کریستال-شیشه مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مشهد   در سال 1388-89 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :سید محمدرضا   طباطبایی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه عزت نفس با میزان انگیزه تحصیلی در دانشجویان پزشکی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :فدرا   خرقانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر عمل ماموپلاستی بر کیفیت زندگی و اعتماد به نفس   بیماران - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :فرزانه بلوری-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر بروفن خوراکی در درمان PDA نوزادان فول ترم در طی سال 1390-1389 در بیمارستان های تابعه   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :هما جوان-ورودی   83(تاریخ تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی نتایج بالینی تکنیک مدیفیه لاترجت در درمان جراحی   ناپایداری قدامی مفصل شانه در بیماران بستری شده در بیمارستان قائم از سال 86 تا   89 - استاد راهنما :محمدحسین ابراهیم زاده - دانشجو :احمد رضا زارعی-ورودی   84(تاریخ تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی به روانپزشکی و اثرات آموزش   روانپزشکی بر تغییر نگرش آنان در دانشگاه آزاد مشهد و علوم پزشکی مشهد در سال   1389 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :طاهره راعی-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی شایعترین عوارض Misuse داروی ریتالین در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در   سال 1389 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :امیر صدیق-ورودی 80(تاریخ   تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثرات ملین و پروکینتیک شیر خشک در رت (Rat) - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :نسیبه لطفعلی   زاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای پاسخهای همودینامیک به انتوباسیون داخل تراشه و   جایگذاری لارنژیال ماسک حنجره ای راه هوایی (Larygeal mask   airway) در بیماران الکتیو   مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در طی سال   1389 - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :نرگس راشد-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای تاثیر آنالوگهای GnRH و Cabergolin در درمان میوم رحمی در بیمارستان 22 بهمن و آریا از سال 89-88 -   استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :عباسعلی خرقانی-ورودی 80(تاریخ   تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

ارزیابی فراوانی انحراف خارجی استخوان کشکک در بیماران مبتلا به   سندرم درد قدام زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و مطب خصوصی   - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :لعیا اسفندیاری-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سمیت سلولی چسب مایع بافتی بر رده سلولی اپی تلیال پوست -   استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سمیه غنی زاده-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه یافته های اولتراسونوگرافیک مثانه در کودکان مبتلا به   عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد در حین عفونت ادراری و پس   از درمان طی سالهای 1389 تا 1390 - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :فرناز   ذوالفقاری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح سرمی فاکتور رشد عروقی اندوتلیال (VEGF) در مبتلایان به آدنوکارسینوم معده و گروه کنترل غیر تومورال ،   و ارتباط آن با درجه تمایز (Grade) و مرحله پیشرفت (Stage) جراحی تومور - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو   :هانیه حسین نژاد-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سندرم پای بیقرار و عوامل موثر بر آن در خانم های باردار   مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در طی سال 1389-1390 - استاد راهنما :محسن   مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مهسا حسینی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی همخوانی بین یافته های MRI و علائم بالینی در دوره کوتاه مدت بعد از جراحی هرنی دیسک کمر -   استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :نفیسه فلاح اردیزی-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای رضایت مندی و عوارض لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی   3 پورت در برابر 4 پورت - استاد راهنما :محمد ناصر دلیلی یزدی - دانشجو :حامد   فردوسی مقدم-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی نمای ویدئو استروبوسکوپیک حنجره در بیماران مبتلا به   دیسفونی مراجعه کننده به درمانگاه های گوش،حلق و بینی بیمارستان های دانشگاه   آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي - دانشجو :مهدیه فربد نیا-ورودی 82(تاریخ   تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی شکست و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های مصرف   کنندگان OCP مراجعه کننده به   مرکز بهداشت امام حسن مجتبی و 4 پایگاه تابعه آن طی سالهای 87 تا 89 - استاد   راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :بهنام جوانبخت اول-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی و رابطه آن با پیگیری درمان   در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در   مقایسه با گروه شاهد در مراکز درمان سوء مصرف مواد در شهر مشهد - استاد راهنما   :عليرضا ضيائي - دانشجو :هومن قاضی عسگر-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی ترکیب سنگهای ادراری توسط سی تی اسکن اسپیرال با استفاده   از دانسیته سنگها در بیماران بیمارستان آریا و 22 بهمن شهر مشهد در سال های   1390-1389 - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :غزاله سادات عربان-ورودی   83(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی میزان ماندگاری و لغزش در بیماران معتاد به مشتقات اپیوئید   تحت درمان داروهای آگونیست در مشهد طی سال 89 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان -   دانشجو :سحر صامدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی اختلال دو قطبی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی   جبری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما   :حميد رضا ارشدي - دانشجو :سمیرا گوهری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/1 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی فراوانی و نوع علائم جسمانی در بیماران مبتلا به اختلال   اضطراب منتشر مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان 22 بهمن مشهد در مقایسه   با گروه شاهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :میلاد رضا دربان   رضوی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/9/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت درمان نگهدارنده با آگونیست و   رابطه آن با ماندگاری درمان در مراکز درمان سوء مصرف مواد در مشهد در سال 89 -   استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مجید سلمانیان-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/9/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای تاثیرات نیفیدیپین بر روی برخی تغییرات   همودینامیک حین لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی در   بیمارستان آریا - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :آرش نیک نژاد حسینی-ورودی   82(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران روماتولوژیک بستری   شده در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) مشهد در سال 1389 - استاد راهنما   :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :هدا باقری-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/9/15 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر سورفاکتانت بر برخی عوارض سندرم زجر تنفسی (RDS) نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن   مشهد از سال 1382 لغایت 1389 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :مونا آذرخشی-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: / / )

تاثیر ماساژ پوستی با روغن حاوی تری گلیسرید با زنجیر متوسط (MCT oil) بر سطح سرمی تری گلیسرید در نوزادان با وزن زیر 2500 گرم بستری   شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی   مشهد - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري   - دانشجو :سکینه هادی زاده تثبیتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی اثر اندانسترون وریدی بر همودینامیک خانمهای کاندید سزارین   تحت اسپاینال آنستزی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :گلتا طاهرنیا-ورودی   84(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی امکان انجام تصویربرداری حدود بدن با flood source تکنسیم 99m در لنفوسینتی گرافی بیماران مبتلا به کانسر پستان مراجعه کننده   به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) - استاد راهنما :مهدی مومن نژاد -   دانشجو :سید حمیدرضا حقیقی کاخکی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه میزان نیازهای اساسی زوجین و بررسی ارتباط آن با   رضایتمندی زناشویی آنان در دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده های آزاد   اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :حمیده احمدی-ورودی   83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی ارتباط ازدواج های خویشاوندی با تولد نوزادان مبتلا به   آنومالی های مادرزادی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد   راهنما :خدیجه شاهرخ آبادی - دانشجو :نسرین انوری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی انحراف کروموزومی در نوزادان مبتلا به آنومالی های آشکار   مادرزادی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :خدیجه   شاهرخ آبادی - دانشجو :سمانه ارغیانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ   دفاع: / / )

مقایسه اثربخشی اندانسترون و دوز کم پردنیزولون در درمان تهوع و   استفراغ شدید حاملگی - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :ملیحه غفوریان   مجاور دوغایی-ورودی 79(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه تاثیر رژیم سه دارویی امپرازول،کلاریترومایسین و آموکسی   سیلین ویژه ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در درمان کهیر مزمن با درمان کلاسیک آن -   استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :وحید افخمی فرد-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی QT corrected در ECG بیماران 12-2 ساله مبتلا به اپی لپسی در بیمارستان های تابعه ی   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در طی سال های 1390-1389 - استاد راهنما :فاطمه اميد -   دانشجو :المیرا کریمی قدوسی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان شیوع ادم ماکولا در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه   کننده به مراکز دیابت در سطح شهر مشهد در سال های 1390-1389 - استاد راهنما   :علیرضا رجعتی - دانشجو :بهنوش بخشوده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی میزان شیوع رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه   کننده به مراکز دیابت در سطح شهر مشهد در سال های 1390-1389 - استاد راهنما   :علیرضا رجعتی - دانشجو :مهسا عرفانیان سلیم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/10/13 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای میزان بروز اوتیت میانی با افیوژن متعاقب بیماری   اوتیت میانی حاد در اطفال با روش درمان آنتی بیوتیک متفاوت - استاد راهنما   :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :اعظم اکبری لر-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/10/13 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی صفات شخصیتی افراد مبتلا به Tinitus ایدیوپاتیک ذهنی - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو   :شیما سرفرازی مقدم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح هورمن های گنادوتروپین روز سوم قاعدگی در بیماران   مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و تاثیر آن بر نتیجه فن آوری های کمک باروری - استاد راهنما   :محمود عرفانيان - دانشجو :فائزه یزدانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای فراوانی و نوع اختلال شخصیت در مبتلایان به   میگرن با گروه شاهد - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :ملیحه   مرادزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میانگین سن منارک با اندازه قد و شاخص توده بدن دانشجویان   21-18 ساله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان   - دانشجو :مریم غلامی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای بین تزریق داخل وریدی فنتانیل و گاز استنشاقی   انتونکس در زایمان بی درد - استاد راهنما :مهدی غضنفری - دانشجو :نصیر   علیزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان مثبت شدن تست اوره آز سریع در بیماران با هیستولوژی   مثبت از نظر هلیکوباکترپیلوری در مراجعه کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان 17   شهریور - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :هنگامه کشت مندی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کانسر های حنجره - استاد   راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :سیامک کریمی-ورودی 81(تاریخ   تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر و عوارض داروی ایما تینیب فرم هندی بر روی بیماران   مبتلا به CML - استاد راهنما   :زهرامذهب - دانشجو :مائده جوانی سرتختی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی بروز نفروپاتی ناشی از تزریق iodixanol در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی پس از انجام   کاتتریزاسیون قلبی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام محمدی رعنا-ورودی   81(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی سطح لیپیدهای سرم(شامل LDL،HDL،تری گلیسرید، کلسترول) در بالغین مبتلا به آنمی (فقر آهن و بتا   تالاسمی مینور) - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :زهرا غلامی معلم-ورودی   82(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه نتایج آزادسازی ساد با z پلاستی در کودکان مبتلا به کوتاهی فرنولوم زبان - استاد راهنما   :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :مهدی رنگانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/9   - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی ویتامین D ( 25 (OH) D3) و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار و غیر باردار   مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و داخلی وابسته به دانشکده ی پزشکی دانشگاه   آزاد اسلامی مشهد در تابستان 1390 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :عطیه عسگر   نیا فعال-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر گرانیسترون وریدی بر همودینامیک خانمهای کاندید سزارین   تحت بیحسی نخاعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :سیمین صفاری-ورودی   83(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی رابطه سیومگالو ویروس با بیماری مولتیپل اسکلروزیس - استاد   راهنما :عباس نوريان - دانشجو :حمیدرضا جاویدی دشت بیاض-ورودی 78(تاریخ   تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی و MRI در تشخیص سندرم قوس دردناک شانه ای - استاد راهنما :پیمان ساسان   نژاد - دانشجو :نسیم نوری نسب-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی سطح سرمی گونادوتروپین های روز سوم قاعدگی و تاثیر آن بر   روی تعداد و کیفیت تخمک و جنین به دنبال درمان ناباروری توسط تزریق داخل   سیتوپلاسمی اسپرم - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مهسا باقری   دانشور-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در   مورد بیماری تب کریمه کنگو (CCHF) - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :رضا کلماتی زاده-ورودی 83(تاریخ   تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی نتایج عمل آدنوتونسیلکتومی بر روی اختلالات خواب و رفتار   کودکان مبتلا به هایپرتروفی آدنوئید در بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :رامين   زجاجي - دانشجو :حمیدرضا ثابتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی هم خوانی یافته های سی تی اسکن Cone Beam با یافته های اندوسکپی سینوس در ارزیابی بیماران مبتلا به   رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان های آریا و 22 بهمن مشهد در سالهای 1389 و 1390 -   استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :بهرخ با تقوی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/1/22   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح سرمی IL6 و مقایسه با سایر معیار های کلینیکی (معاینه بالینی ) و پارا   کلینیکی در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آریا   و 22 بهمن و فارابی - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو   :حمیدرضا گلدوزیان-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه نتایج جراحی کانسر رکتوم در با و بدون کمورادیوتراپی قبل   از عمل در بیماران مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد از سال   1379 تا 1389 - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :ناهید شعرباف   شرقی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارزش پیشگویی تست فنیولیندبرگ و مقایسه آن با اولترا   سونوگرافی جهت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی   مشهد بین سالهای 1390-1391 - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو   :تینا شیرزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه ی اثر تزریق فنتالین به روش معمولی ، تزریق دو مرحله ای   فنتانیل و تزریق آهسته فنتانیل بر میزان بروز و شدت سرفه ی ناشی از تزریق   فنتانیل در بیماران کاندید جراحی تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان های آریا و 22   بهمن - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :سپیده قدری-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/2/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی برخی از علل منجر به تعویض خون در نوزادان ایکتریک   بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن از فروردین 85 لغایت اسفند   ماه 90 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري   - دانشجو :نجمه حسینیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/5 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران   مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلال هموگلوبین D - استاد راهنما :محمد رضا کرامتی - دانشجو :مهدی مرادی   زرمهری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط بیان همزمان ErbB1 و ErbB3 (سنجش mRNA و پروتئین) با پروگنوز بیماری در مبتلایان به کنسر معده - استاد   راهنما :محمد رضا عباس زادگان - دانشجو :مهرداد سلطانی دلگشا-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی خاصیت ضد میکروبی نانو کامپوزیت نوین سیلیکاتی   سیانوآکریلات بر برخی از باکتری های شایع پلاک دندانی با استفاده از روش رقیق   سازی عصاره - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :طهورا عبدالهی-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی اثر سمیت نانو کامپوزیت نوین سیلیکاتی سیانوآکریلات در   شرایط in vitro با استفاده از روش   رقیق سازی عصاره بر روی کشت سلول - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :آذین   نیکوزاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر داروی گاباپنتین در درمان وزوز کوش بیماران دیابتی   در مرکز دیابت مشهد از سال 1389 تا 1390 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي -   دانشجو :حمید رضا کرمانشاهی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه عملکرد جنسی در زنان با میزان رضایتمندی از زندگی   زناشویی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمان نازایی مشهد در سال های 90 و   91 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :یگانه یوزباشی زاده-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/3/9 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین عملکرد سیستولیک بطنی به وسیله ی اکوکاردیوگرافی بافتی در   نوزادان فول ترم - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام گرمرودی نژاد   رستمی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین عملکرد سیستولیک بطنی به وسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در   نوزادان پره ترم - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :حوریه کوهکن-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن مرحله آخر   کلیوی تحت درمان با دیالیز در بیمارستان 17 شهریور - استاد راهنما :غزال پناهي -   دانشجو :سید علی اصغر سیدی فرد-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع:   / /   )

مطالعه مقدماتی میوکاردیوتوکسیسیته ناشی از میتوکسانترون در   پایان دوره درمانی بیماران با MS ثانویه پیشرونده - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :مهدی   رضائیان یزدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: / / )

تاثیر آمنیوسنتز بر تعداد ضربان قلب جنین طی سه ماهه ی دوم   بارداری در سال 1390 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :زهرا   رازقندی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی ریسک فاکتورهای تشنج ناشی از تب در شیرخواران و   کودکان 6 ماه تا 6 سال مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي -   دانشجو :زهرا بهزاد نسب-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد در مورد HTLV1 در سال 1390 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :ندا خورسند-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کنترل عوارض عفونی بعد از عمل   جراحی سنگ شکنی از راه مجرا در بیمارستان های 22 بهمن ، آریا و امام حسین مشهد   در سال 1390 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :الهه اخگری-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی انواع سردرد و عوامل موثر بر آن در خانمهای مبتلا   به اختلالات روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در سالهای 91-90 -   استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :نوشین همتی سیاه لرز-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: /   / )

ارتباط بین رتینوپاتی دیابتی با دیس لپیدمی در مبتلایان به دیابت   در سال 90 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :فرشته صفی آبادی-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/3/30 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی با رادیوگرافی قفسه سینه در   تشخیص پنوموتراکس در نوزادان - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :غزال   سعیدیان آذر-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با انواع بیماری مولتیپل اسکلروزیس   در بیماران مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس خراسان رضوی - استاد راهنما   :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :هدی دادگر-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی فراوانی و انواع درد در بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه   کننده به بیمارستان 22 بهمن سال 91-90 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو   :مانی حسن زاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی آلودگی های قارچی سطحی و جلدی در معتادان مراجعه کننده به   کلینیک متادون بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن   يزدانفر - دانشجو :فاطمه شجاعی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی شیوع شب ادراری و برخی عوامل موثر در آن در دانش آموزان   مقطع ابتدایی مشهد در سال 90 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :امین   اله زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع هماچوری و پروتئینیوری در دانش آموزان مقطع ابتدایی   مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :هدی پناهنده-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی شیوع هماچوری و پروتئینیوری در دانش آموزان مقطع ابتدایی   مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :آیدا پناهنده-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای اثر لیدوکایین 4% داخل کاف لوله تراشه با هوا و   یا نرمال سالین در واکنش های خروج از بیهوشی عمومی - استاد راهنما :بنفشه   جلاليان - دانشجو :مصطفی احمد سالم-ورودی 81(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی اثر دوز کم میدازولام در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از   اعمال جراحی لاپاروسکوپیک - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :ریحانه   نجفی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/5/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شاخص های سرولوژیک ،کارکرد کبد، مولکولی و شرایط کلینیکی   برای یافتن بهترین جایگزین روش بار ویروسی در افراد آلوده به ویروس هپاتیت B - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سپیده صالح   آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/3 - تاریخ دفاع: / / )

ارزیابی برخی از عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سل خارج   ریوی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،درمانی مشهد در سال های 1390-1385 - استاد   راهنما :حسين مختاري - دانشجو :الهه جدی ازقندی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/17 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سردرد تنشی   مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن و کلینیک خصوصی مجری طرح   در سالهای 91-90 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :تکتم   رنگیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/17 - تاریخ دفاع: / / )

تععین نقش MRI در مقایسه با ماموگرافی در ارزیابی سرطان های پستان - استاد   راهنما :محمد ناصر دلیلی یزدی - دانشجو :محدثه خاکپور-ورودی 83(تاریخ   تصویب:90/5/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر همودینامیک (فشارخون سیستولیک،دیاستولیک) انتونوکس در   زایمان طبیعی بدون درد و مقایسه آن با نتایج حاصل از سه تحقیق گذشته فنتانیل   وریدی،فنتانیل داخل نخاعی و سوفنتانیل داخل نخاعی - استاد راهنما :حامد بيضائي -   دانشجو :ریحانه صفار سبزواری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه تکامل عصبی شیرخواران 15-12 ماهه با سابقه ی آسفکسی هنگام   زایمان با شیرخواران بدون سابقه آسفیکسی در بیمارستان های تابعه ی دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :هانیه نیک   پور-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي مقايسه اي اندكس سفاليك در جنين ها با پرزانتاسيون بريچ و   سفاليك در سه ماهه دوم و سوم بارداري - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار -   دانشجو :سمانه دژبان-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: / / )

میزان شیوع اترواسکلروز عروق کلیوی در بیماران مراجعه کننده به   بیمارستان امام رضا (ع) در سال 90-89 با تنگی در سه رگ از عروق کرونر در   آنژیوگرافی کرونر - استاد راهنما :سیدهاشم دانش ثانی - دانشجو :هانیه نوری-ورودی   83(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی نان یونیون و نکروز آواسکولار در درمان شکستگی با جابجایی   گردن فمور در بالغین به روش فیکساسیون با پیچ های هیپ - استاد راهنما :محمد مهدي   نژاد کاشاني - دانشجو :فاطمه مختارپور-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو به روش آرتروسکوپی با   کمک تاندون های هامسترینگ اتولوگ - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو   :سحر احمدی بنکدار-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو به روش باز با تاندون   بون پاتلابون و مقایسه آن با روش آرتروسکوپی با تاندون های هامسترینگ اتولوگ -   استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :هدی حریری-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین فراوانی انواع اپی لپسی(ژنرالیزه-فوکال) دربیماران مبتلا   به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغزو   اعصاب بیمارستانهای 22بهمن و 17شهریور   طی سالهای 91-90 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مهدی رضائیان   یزدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع هماچوری و پروتئینیوری در دانش آموزان مقطع ابتدایی   مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :آیدا و هدی   پناهنده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه تاثیر القای تخمک گذاری بین دو داروی کلومیفن سیترات و   لتروزول در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک نابارور - استاد راهنما :پریسا ظریف   نجفی - دانشجو :ساناز محمد زاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه یافته های رادیوگرافی شکم(رادیوگرافی ساده شکم و   رادیوگرافیهای با ماده حاجب) با نتایج پس از عمل جراحی در نوزادان مبتلا به   انسداد گوارشی بستری در NICU بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :نیلوفر   عباسی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط کراتومتری و سن در بیماران مراجعه کننده به   درمانگاه چشم بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :خداداد مراديان - دانشجو :ساناز   فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع علایم و نشانه های چشمی ناشی از کار با رایانه -   استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :مریم اشرفی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر عمل جراحی انکساری چشم بر کیفیت زندگی بیماران دچار   عیوب انکساری چشم - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نسرین جلالی   منش-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای عروقی اربیت در بیمارستان فارابی   تهران طی سالهای 1381 تا 1391 - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :لعبت   عطایی رویائی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی آسیب شناسی توده های تخمدان در نمونه های ارسال شده به   آزمایشگاههای آسیب شناسی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد   از سال 1380 تا پایان سال 1390 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو   :مهدی مرادی زرمهری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط کمال گرایی با کارآمدی آکادمیک در دانشجویان پزشکی   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :اشکان   جوادزاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر داروی Dysport (سم بوتولیسم) بر شدت ،مدت زمان و تعداد حملات درد در بیماران   مبتلا به میگرن مقاوم به درمان - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :افروز   علی پور-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی هیپومنیزیوم یوری در کودکان مبتلا به سنگ ادراری در مقایسه   با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور مشهد در سال   1390 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سیده هدی صدیقیان-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی های (IgG و IGM) توکسوپلاسما گوندی در مادران باردار مراجعه کننده به   بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما   :حسن يزدانفر - دانشجو :حدیث محمدزاده کوثری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه اثرات گلوکوزآمین کندروئتین سولفات با ناپروکسن بر میزان   درد،عملکرد جسمی و یافته های رادیولوژیک در مبتلایان به آرتروز زانو - استاد راهنما   :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :زهرا جعفری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/8/9 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای تزریق وریدی پاراستامول با شیاف دیکلوفناک در   تسکین درد پس از عمل جراحی سزارین در بیماران بستری شده در بیمارستان آریا در طی   سال 1390 - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :سمانه قربانی مقدم-ورودی   82(تاریخ تصویب:90/8/9 - تاریخ دفاع: /   / )

علت های عود فتق دیسکال کمری بعد از عمل در بیماران مراجعه کننده   به بیمارستان های فارابی,آریا ,22 بهمن و 17 شهریور در طی سالهای 1390 تا 91 -   استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :سحر صدیق زاده طبسی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:90/8/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران مبتلا به اختلال وسواس جبری   با مادران غیر مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در سال 1390 - استاد   راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :امیر علی فانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/8/23 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی وضعیت ایمنی اکتسابی نسبت به بیماری سرخچه و برخی عوامل   اپیدمیولوژی در زنان باردار یا در شرف بارداری مراجعه کننده به کلینیک زنان و   زایمان بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد در سال 91-90 - استاد راهنما :سارا   رستگاری - دانشجو :آزاده سخاوتی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/8/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی میزان خواب آلودگی و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل   اسکلروزیس در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی سال 1390 - استاد   راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :انیس امین پور-ورودی 78(تاریخ   تصویب:90/9/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح آگاهی دانشجویان دختر دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز در سال 1390 - استاد راهنما :حسن   يزدانفر - دانشجو :ناهید شعرباف شرقی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/9/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی   مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد از سال 1385 تا 1390 - استاد راهنما   :سارا رستگاری - دانشجو :اعظم فرامرزی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/9/7 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی عوامل باکتریال شایع و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی در کشت   های نمونه ادرار مراجعین به مرکز تشخیصی درمانی سطح شهرستان مشهد در سال 91-1390   - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :محدثه خاکپور-ورودی 83(تاریخ   تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع اکسیور در مهدکودک های شهرستان مشهد در سال 91-90 -   استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سیده نفیسه ناصری-ورودی 85(تاریخ   تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شاخص های اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در کودکان مبتلا به   کمبود اولیه هورمون رشد قبل و طی درمان - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو   :زهره عبدی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی توزیع فراوانی برخی از علل موثر بر هایپرپیگمانتاسیون دور   چشم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن در سال 1390 تا   1391 - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :امیرحسین کسائیان   نائینی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی از عوامل اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی در بیماران   مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1390-1385 -   استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو   :لعبت عطایی رویائی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر تاموکسی فن و پروژسترون روی نفوذپذیری سد خونی-مغزی و   ادم مغزی ناشی از آسیب تروماتیک مغز در یم مطالعه حیوانی - استاد راهنما :سعید   رحیقی - دانشجو :کیوان شایان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه اثرات ضد درد انفیلتراسیون لیدوکایین زیر جلدی همراه شیاف   دیکلوفناک سدیم با تزریق پاراستامول وریدی در کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین   - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :فرحناز مرادزاده-ورودی 85(تاریخ   تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی علل ثانویه صرع در بیماران مبتلا به صرع مراجعه   کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستانهای 22 بهمن و 17 شهریور طی سالهای   90-91 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :پرسا قاضی حسینی-ورودی 85(تاریخ   تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی پس از زایمان در دو گروه زنان   با زایمان طبیعی و سزارین - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :علی   فلکی-ورودی 76(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر آموزش نحوه مصرف و میزان اثرگذاری گاز انتونوکس بر   میزان بی دردی در زنان داوطلب زایمان طبیعی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه   آزاد واحد مشهد - استاد راهنما :مهدی غضنفری - دانشجو :علیرضا محسنی-ورودی   83(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی مقایسه ای حساسیت و ویژگی ماموگرافی و سونوگرافی و ارزش   آنها در تشخیص توده های پستان در مقایسه با یافته های پاتولوژی - استاد راهنما   :علیرضا خویی - دانشجو :مهرنوش منظری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی رابطه بین اختلال حافظه عملکردی و افسردگی در بیماران   مبتلا به مالتیپل اسکلروز مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان 17   شهریور - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :نادیا بدری احمدی-ورودی   85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه خصوصیات سردرد میگرنی قبل از بارداری و در دوران بارداری   در خانم های مراجعه کننده به زایشگاه و بخش زنان بیمارستان 22 بهمن در سال 1391   - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مولود حسینی-ورودی 85(تاریخ   تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   مقایسه ای نتایج MRI مغزی   در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک اثبات شده توسط VEP -   استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ترانه هنرپرور-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیوم در اتاق عمل در ایجاد بی   دردی پس از عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپیک - استاد راهنما :مژگان   رئيسي - دانشجو :فاطمه برومند جاهد اول-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/10 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی شیوع اختلال شنوایی و برخی از عوامل تاثیر گذار در کودکان   بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 91-1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه   آدمي دهکردي - دانشجو :حمیدرضا کرمانشاهی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/10 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی تاثیر کولشیسین بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به   استئوآرتریت اولیه زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :عاطفه   گیلان ورنوسفادرانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع سرمی آنتی بادی هپاتیت A در بین دانشجویان پزشکی بالینی در بیمارستان های تابعه دانشگاه   آزاد اسلامی مشهد در سال 91 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :یلدا   بزازان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط بین شدت بیماری پارکینسون و سندرم پای بیقرار در   بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور در سال 1391 - استاد   راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :فاطمه لایق-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/17 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   یافته های MRCP و ERCP در   بررسی ایکتر انسدادی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری پارسیان و   بیمارستان امام رضا (ع) در طی سال های 1390 الی 1392 - استاد راهنما :سعيد نقيبي   - دانشجو :نیلوفر نصرآبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی و برخی علل زردی طول کشیده در نوزادان بستری شده   در بخش نوزادان بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور مشهد در سال های 1390-1385 -   استاد راهنما :مژگان بيات مختاري -   دانشجو :الهه افشین-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه بین پرکردن دندان با آمالگام و بروز بیماری مولتیپل   اسکلروزیس - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :ستاره حقی-ورودی   85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی میزان شیوع آلودگی انتروباکتریاسه در سطوح فیزیکی بخش های   بیمارستان ابن سینا و حجازی شهر مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن   يزدانفر - دانشجو :میلاد اسماعیل زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی   همراهی سندروم پای بیقرار با سردرد های اولیه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک   اعصاب بیمارستان 22 بهمن مشهد در سال های 1390-1391 - استاد راهنما :محسن مهدي   نژاد كاشاني - دانشجو :فاطمه رحیمی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و   لنفوم با افراد سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مرسده فائقی   شریف-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی همراهی اختلالات خواب و وضعیت شناختی در بیماران   پارکینسونی بدون دمانس - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :نرجس صاحب   زاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بیماران کولیت اولسروز با   افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال   91 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :فرناز قربانی-ورودی 83(تاریخ   تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه اثر اندانسترون و گرانیسترون وریدی در پیشگیری از تهوع و   استفراغ بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :یاسمن هژبرالساداتی-ورودی 85(تاریخ   تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی عوامل موثر در ایجاد درد و استرس در دو روش تشخیص تهاجمی   آمنیوسنتز و کوریوسنتز در خانم های باردار - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار   - دانشجو :نازلی پریزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع:92 / 11 /   26 )

تاثیر اسپکترال داپلر بر میزان حرکات جنین نسبت به سونوگرافی 2   بعدی در اواخر سه ماهه ی اول - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو   :مریم سادات شاکری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسکاپولا در   رادیوگرافی نرمال قفسه سینه - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو   :منیره سلطانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان آگاهی متخصصین،پزشکان عمومی و کارورزان در بیمارستان   های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نسبت به نحوه ی صحیح درخواست سونوگرافی   های مختلف در سال 1390 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :سیروس   سیفی راد-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ریسک فاکتورهای عود هرنی دیسکال کمری در بیماران کاندید   عمل جراحی مجدد طی سالهای 83 تا 90 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سحر صدیق زاده طبسی-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فلور میکروبی پوست دست کارکنان شاغل در بیمارستان آریای   شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :سلمان   ضیائی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی در سالمندان بستری در   بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد در سالهای 1391 تا 1392 - استاد راهنما :سارا   رستگاری - دانشجو :تکتم ایمانی نژاد-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ   دفاع: / / )

مقایسه میزان تاثیر استامینوفن و بروفن بر درمان PDA در نوزادان پره ترم - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :مریم   رفیعی طرقبه-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح هورمون تستسترون در افراد مبتلا به سکته قلبی با   افراد سالم - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :سیده نرگس حسینی-ورودی   84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی شیوع کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 مراجعه کننده به   بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به روش سونوگرافی 1390 تا 91 - استاد   راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :رسول فهیمی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/1/21 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران با و بدون   دیابت قندی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،1390   تا 1391 - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :سید محمود ضیا الحق-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/1/21 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه ارزش اخباری مثبت سیتولوژی بر اساس مایع با سیتولوژی روش   مرسوم جهت تشخیص ضایعات پیش بدخیمی سرویکس - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو   :طاهره زارعی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/21 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه اثر 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپرات در جلوگیری از   زایمان پیش از موعد در دوقلویی ها - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو   :بنفشه اولادان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع:92 / 11 / 26 )

بررسی اثر هیوسین داخل عضلانی در کوتاه کردن مرحله اول زایمان در   خانم های با حاملگی اول و ترم مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی   مشهد - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سپیده سادات سید کابلی-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی تاثیر انجام دیلاتاسیون مه آ در کاهش عارضه تنگی ماتوس   خارجی مجرای ادرار پس از ختنه در مقایسه با روش معمول ، در نوزادان پسر مراجعه   کننده به بیمارستان 22 بهمن شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :مسعود   عيسي پور - دانشجو :هادی نوبخت-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه   ی اثر بخشی تامسولوسین با یا بدون تولترودین در درمان بیماران مبتلا به   هیپرپلازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد   در طی 1391 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :مهسا عبداله ئیان مقدم-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: /   / )

مقاسه شاخص استخوان ساکروم در کودکان نرمال با کودکان مبتلا به   یبوست مزمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :لادن چراغ زاده-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/2/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اهمیت بالینی اینترا آمیونتیک در پیش بینی زایمانهای زودرس   در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی در سال 91 -   استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :فاطمه بقال صفا-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/4   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ترکیب شیمیایی سنگ های ادراری در کودکان کمتر از 12 سال در   شهر مشهد از سال 1391-1381 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :هانیه نیک   پور-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/2/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثر تزریق وریدی استامینوفن (آپوتل) در تسکین درد پس از   عمل ابدومینوپلاستی - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :رزیتا خلیلی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه تغییر وزن در کودکان بعد از عمل جراحی لوزه و لوزه سوم -   استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :مریم آقاسی زاده-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی انواع کاهش شنوایی و برخی فاکتورهای موثر بر آن در   نوزادان سال 1385 لغایت 1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي -   دانشجو :میترا زیبایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع:92 / 11 / 16 )  

بررسی فراوانی انواع کاهش شنوایی و برخی فاکتورهای موثر بر آن در   نوزادان سال 1385 لغایت 1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي -   دانشجو :مارال رضایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه کیفیت زندگی با الگو و کیفیت خواب در دانشجویان   پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي -   دانشجو :رویا قهرمانی نژاد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای میزان لغزش در بیماران تحت درمان نگهدارنده با   پوپرنورفین و پوپرنورفین-نالوکسان در مراکز درمان سرپایی اعتیاد در شهر مشهد -   استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :زهرا شجاعی قلعه نی-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع:92 / 10 / 21 )

مقایسه ارزش تشخیصی تست SLR با Slump در تشخیص بالینی فتق دیسک کمر - استاد راهنما :سعید رحیقی -   دانشجو :الهام قاضی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی با سی تی اسکن سینوس ها   در بیماران مشکوک به سینوزیت ماگزیلاری ارجاع شده به بخش رادیولوژی بیمارستان 22   بهمن - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :محمد حسین سعیدیان آذر-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی میزان عود و بهبود بی اختیاری استرسی متعاقب جراحی   کلپورافی قدامی در خانم های مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان 22 بهمن در   طی سالهای 1391-1392 - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :دلارام   زیراچی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع:92 / 11 / 23 )

بررسی مقایسه ای اثر رینگر لاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ در   پیشگیری از هیپوتانسیون به دنبال بی حسی اسپینال - استاد راهنما :وحید مغفرتی -   دانشجو :منا آریامنش-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه درجه حرارت بدن نوزادان نارس در ساعات اول پس از تولد با   و بدون استفاده از پوشش پلاستیکی روی بدن نوزاد - استاد راهنما :مژگان بيات   مختاري - دانشجو :علی میرشاهی-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی تاثیر ماساژ بر مزن زمان ترخیص نوزادان با وزن تولد پایین   بستری شده در بخش های نوزادان بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور - استاد راهنما   :مژگان بيات مختاري - دانشجو :سارا   عسکری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی کیفیت زندگی و سلامت عمومی قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی   بینی - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :سروناز اسماعیل زاده-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی کاندیدوری و برخی عوامل همراه با آن در بیماران   بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   از سال 1390 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :بابک شکری-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع:92 / 11 / 12 )

بررسی وضعیت کنترل منابولیک بر اساس معیار های انجمن دیابت   آمریکا در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در   سال های 1390-1385 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :فاطمه نکوهی-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: /   / )

تعیین میزان هموگلوبین بند ناف در نوزادان رسیده و رابطه آن با   هموگلوبیم مادر - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :یگانه مبصر-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی و عوامل همراه در ماکروزومی در نوزادان متولد شده   در بیمارستان 22 بهمن و 17 شهریور در سالهای 1387 تا 1391 - استاد راهنما   :عبدالرضا ملک - دانشجو :سکینه صابری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ   دفاع:92 / 11 / 29 )

ارزیابی مقایسه ای آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به تومور   مغزی قبل و بعد از جراحی - استاد راهنما :علی طلایی - دانشجو :فاطمه   محمودی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه فراوانی اضطراب و کمال گرایی در بیمارام مبتلا به دیابت   شیرین با افراد سالم مراجعه کننده به کلینیک دیابت در سال 91-90 - استاد راهنما   :مريم جوانبخت - دانشجو :مهنوش عنبرستانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ   دفاع: / / )

مقایسه ی اثر لیدوکایین و آنتراکوریوم بر فاسیکولاسیون ناشی از   سوکسینیل کولین در اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی - استاد راهنما :مژگان رئيسي -   دانشجو :سارا ابوطالبی نصرآبادی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی مقایسه ای تاثیرات فنتانیل و سوفنتانیل بر روی پاسخهای   همودینامیک ناشی از لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی   در بیمارستان آریا - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :زهره کافی مشهدی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی عملکرد میوکارد بوسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در نوزادان   مبتلا به سپسیس - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :آنا جعفری-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان تاثیر shock wave در کاهش درد و محدودیت حرکت شانه در مبتلایان به شانه منجمد در   مقایسه با بیماران درمان شده با فیزیوتراپی - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد -   دانشجو :شیرین شهلایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان تاثیر shock wave در کاهش درد بیمارام مبتلا به خار پاشنه مزمن - استاد راهنما   :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :شکوفه شهلایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی میزان بروز واکنش های وازووگال در اهدا کنندگان خون پایگاه   انتقال خون مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :نسیم شیوا-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی از عوامل موثر بر بروز واکنش های وازووگال در   اهداکنندگان خون خون پایگاه انتقال خون   مشهد - استاد راهنما :سعید نیازمند - دانشجو :نیما موحد نیا-ورودی 84(تاریخ   تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی میزان حاملگی در سیکل های انتقال جنین منجمد شده در مقایسه   با جنین تازه در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهت IVF در سالهای 89 تا 91 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو   :هدیه محمودی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع دیابت نوع 2 و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در   جمعیت شهری مشهد بین سال های 1390 تا 1391 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي - دانشجو   :سید محمد امین بدیبعان خیر آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/4/12 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی کنترل دیابت نوع 2 بر اساس دستورالعمل های انجمن دیابت   آمریکا در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 مراجعه کننده به مراکز کنترل دیابت   - استاد راهنما :زهرا مصطفوي - دانشجو :بهزاد رضوی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/4/12   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح سرمی HbA1c در مبتلایان به آنمی فقر آهن قبل و بعد از درمان - استاد راهنما   :مژگان ظريف ذاكريان - دانشجو :محمد حسین محمود آبادی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:91/4/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر تجویز آلومین انسانی 20% در میزان بیلی روبین در   نوزادان ترم با هایپربیلی روبینمی در سالهای 91-92 در بیمارستان های تابعه   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :ربابه   ضیغمی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/12 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر مهار نیتریک اکساید بر "عدم جوش خوردگی"   در مدل حیوانی - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :رکسانا رضازاده-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/4/12 - تاریخ دفاع: /   / )

تاثیر تقویت آنژیوژنز بر "عدم جوش خوردگی" در مدل   حیوانی - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :سودابه نیکویی-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/4/12 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی فراوانی تک یاخته های روده ای و عوامل موثر بر آن در مهد   کودک های شهرستان مشهد در سالهای 1390 و 1391 - استاد راهنما :حسن يزدانفر -   دانشجو :نیکو ضیائی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی پره دیابت و برخی ریسک فاکتورهای آن در بین مراجعه   کنندگان 30-20 سال به درمانگاه بیمارستان 17 شهریور در سال 1392-1391 - استاد   راهنما :رامین شریفان - دانشجو :سحر گریوانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه تاثیر درمان دارویی و غیر دارویی در افراد 20 تا 60 سال   مبتلا به پره دیابت بر میزان قند خون - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو   :عاطفه زارعی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   حساسیت و ویژگی (MRI)Magnetic Resonance Imaging در تشخیص پارگی منیسک در بیماران با درد یا تورم زانو - استاد   راهنما :خسرو شايان - دانشجو :حمیدرضا فرج زاده دوین-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2   - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه یافته های MRI در بیماران مبتلا به هیدروسفالی با فشار طبیعی (NPH) و بیماران مبتلا به آلزایمر - استاد راهنما :سعید رحیقی -   دانشجو :امینه صفوی راد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه میزان حاملگی در زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان با   لووتیروکسین با زنان بدون اختلال عملکرد تیروئید در بیماران مراجعه کننده جهت IVF به مرکز ناباروری در سالهای 92-91 - استاد راهنما :محمود   عرفانيان - دانشجو :زینت وکیلی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع:92 /   12 / 10 )

بررسی ارتباط بین سطح سرمی آنتی مولرین هورمون و نتایج سیکل   فناوری های کمک باروری در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری در   سالهای 90 تا 91 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :محبوب کرامتی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع:93 / 1 / 30 )

بررسی   عوامل اپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در   بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی طی سال های 91-84 -   استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :پریسا فرجی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی هموگلوبین گلیکو زیله (HbA1c ) در خانم های غیر دیابتی مبتلا به آنمی فقر آهن با خانم های   سالم - استاد راهنما :معصومه متقي -   دانشجو :محمد حسین محمود آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی تاثیر جنتامایسین بر نتایج DPOAE در نوزادان بستری در NICU - استاد راهنما :جمشيد   يوسفي - دانشجو :سید ثنا داودی مقدم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی نتایج تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) با اسپرم استخراج شده از بیضه و اسپرم مایع منی در بیماران با   اختلال شدید اسپرم - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :نیلوفر رمضانی-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی تاثیر حمایت فاز لوتئال با شیاف پروژسترون بر موفقیت سیکل   های IUI - استاد راهنما   :رويا نصيري - دانشجو :صنم طیبی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه اثر هیپوتنشن کنترله توسط رمیفنتانیل بر میزان خونریزی   حاصل از جراحی رینوپلاستی در دو گروه درمانی و شاهد - استاد راهنما :حامد بيضائي   - دانشجو :علی جلایری نیا-ورودی 79(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی و نوع اختلالات عضلانی-اسکلتی اندام فوقانی در   بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - استاد   راهنما :سحر قره - دانشجو :آناهیتا معصوم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ   دفاع:92 / 11 / 26 )

بررسی نقش آلبومین خون بند ناف در نوزادان ترم جهت پیشگویی میزان   بروز زردی در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392-1391 - استاد   راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :ربابه ضیغمی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی شیوه هیپوتیروئیدی در حاملگی پر خطر در سه ماهه اول   بارداری زنان مراجعه کننده به درمانگاه های زنان بیمارستان های وابسته به   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال های 92-1391 - استاد راهنما :معصومه متقي -   دانشجو :طاهره زارعی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   فراوانی سندرم پای بی قرار در بیماران با سردرد میگرنی مراجعه کننده به   بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد و افراد سالم طی سال 91-92 - استاد راهنما   :مريم جوانبخت - دانشجو :مهشید پویا منش-ورودی 82(تاریخ تصویب:91/6/20 - تاریخ   دفاع: / / )

مقایسه طول مدت بستری اطفال با مجرای شریانی باز در دو روش جراحی   توراکوسکوپیک و توراکوتومی در بیمارستان قائم مشهد در سال های 1382 تا 1390 -   استاد راهنما :جمیل اصفهانی زاده - دانشجو :سیده نازنین آقایی میبدی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/6/20 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی آسیب شناسی توده های پستان در نمونه های ارسال شده به   مراکز آسیب شناسی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد   مشهد(1380-1390) - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :نوشین نسایی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/6/20 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی اثر تزریق پاراستامول وریدی در انتهای عمل جراحی بر میزان   درد بعد از عمل سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :ماریا علیان-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/7/3 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی شیوع دیابت و فشارخون بالا در بیماران سندرم حاد کرونری   مراجعه کننده به بیمارستان آریا در سال 1388 تا 1391 - استاد راهنما :عصمت آسایی   - دانشجو :فاطمه ریزه گی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/7/3 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران جدید مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس در مشهد   نسبت به جمعیت غیر مبتلای ساکن مشهد - استاد راهنما :مژگان ظريف ذاكريان -   دانشجو :محمود آریا منش-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/7/3 - تاریخ دفاع:92 / 12 / 20   )

مقایسه اثر درمانی کواموکسی کلاو با آزیترومایسین در درمان اوتیت   مدیای حاد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان 22 بهمن و فارابی در   سال 1391-1392 - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :الهام   مسعودی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی شیوع سرمی سیتومگالوویروس در زنان باردار مراجعه کننده به   بیمارستان های 22 بهمن و آریا در سال 1391 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو   :آزاده السادات میررجایی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   اثر کلاریترومایسین موضعی (لیپوزومی و غیر لیپوزومی) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی   در مدل حیوانی (موش BALB/c) - استاد راهنما :پوران لایق - دانشجو :صدف   سبط-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون   مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش و کبد طی سال های 1391-1385 - استاد راهنما   :سید موسی الرضا حسینی - دانشجو :سمیرا ساغروانیان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/7/24   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران با آنزیم های مختل کبدی   با علل نامعلوم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش و کبد طی سالهای   (1385-1391) - استاد راهنما :سید موسی   الرضا حسینی - دانشجو :تهمینه ملاکی فرد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی اثرات داروی جینکوبیلوبا بر حافظه افراد داوطلب سالم -   استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مهدی افشار مقدم-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی ارتباط به تعویق انداختن تحصیلی با کارآمدی تحصیلی در   دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :وحيد سعادتيان -   دانشجو :سید سعید زمانیه شهری-ورودی 83(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای فراوانی استرس پس از سانحه در خانم های با   زایمان طبیعی و سزارین - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سونیا   سیدالحسینی-ورودی 83(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

تاثیر   کرومولین استنشاقی در درمان آسم خفیف پایدار مقاوم به کورتیکواستروئید استنشاقی   و آنتی لکوترین - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :زهرا صباغ   سجادیه-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی نتایج درمان و برخی عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا   به مننژیومای مغز ارجاع شده به مراکز آنکولوژی مشهد در سال های 1391-1380 -   استاد راهنما :کاظم انوری - دانشجو :نسرین روشنی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/1 -   تاریخ دفاع: / / )

تعیین سطح سرمی ترانسفرین و سرولوپلاسمین در کودکان مبتلا به   اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سیما چوپان-ورودی 85(تاریخ   تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه اثرات سمپاتیک فنتانیل وریدی و داخل بینی - استاد راهنما   :حامد بيضائي - دانشجو :زهرا ترویج اسلامی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/15 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی فراوانی ضایعات غیر بدخیم در نمونه های رادیکال ارکیئکتومی   شده بیماران مبتلا به توده ی بیضه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی   آریا،امام رضا،امید و قائم در 10 ساله ی اخیر - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان   - دانشجو :نوشین پورعلی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/8/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سرواپیدمیولوژی تب کریمه کنگو در سلاخان کشتارگاه صنعتی   شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :سید بهزاد رضوی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:91/8/15 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی رینیت آلرژیک در مبتلایان به میگرن بدون اورا در   بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن در سال های   92-93 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مریم حسن پور مقدم-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/8/22 - تاریخ دفاع:92 / 11 / 23 )

بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه انجام احیای قلبی ریوی(CPR) در مراکز اورژانس بیمارستان های شهرستان مشهد - استاد راهنما   :عصمت آسایی - دانشجو :نوشین نسایی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/8/22 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی عملکرد سیستولیک بطن چپ به وسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در   کودکان مبتلا به سندرم داون - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :مریم رفیعی   طرقبه-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی اثربخشی داروی جینکوبیلوبا بر کارکردهای اجرایی مغز   دانشجویان پزشکی - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :شیما حسینایی-ورودی   85(تاریخ تصویب:91/9/6 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   عوامل آغاز کننده در سردرد تنشی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب   بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو   :فاطمه رنگانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   عوامل شایع آغاز کننده در سردرد میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 -   استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :آمنه شیرزاد-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی نتایج عملکرد زانو در بیماران با تعویض کامل مفصل زانو بر   اساس معیار Knee Society Score   (KSS) در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد   اسلامی مشهد 1392-1391 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سعید گنجی-ورودی   84(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی اثر همودیالیز High flux بر روی سطح هموگلوبین و فسفر در بیماران تحت همودیالیز   بیمارستان 22 بهمن شهر مشهد در سالهای 92-1391 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي   - دانشجو :نرجس زارعی جلال آبادی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی تاثیر نوروفیدبک بر درمان کودکان مبتلا به انورزی اولیه -   استاد راهنما :پیمان هاشمیان - دانشجو :نسرین امینی فرد-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   اثر تزریق گرانی سترون در پیشگیری از لرز بعد از عمل جراحی سزارین - استاد   راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :هدا بل خانیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی   یافته های لارنگوسکوپی در معتادین به مواد مخدر - استاد راهنما :رامين زجاجي -   دانشجو :مریم نجف پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   نتایج تست پوستی توبرکولین در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و علوم   بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد در سال 1392 - استاد   راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :عاطفه حاجی پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع II در   زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و آریا در سال 1392 - استاد   راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :ملیحه معین جوزان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/10/4 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه ی بین سطح مقطع بند ناف و وزن جنین از طریق   سونوگرافی - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :مهسا نوفرستی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتیک و مقایسه آن   با زنان سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :ندا شعرباف-ورودی 84(تاریخ   تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی دیابت بارداری بر پایه آزمون 2 ساعته تحمل 75 گرم گلوکوز خوراکی در خانم   های باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 93-1391 -   استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :زهرا حاتمیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/11 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی   ارتباط ضخامت کولون جنین با سن حاملگی و وزن تخمینی جنین بوسیله سونوگرافی -   استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :امیر بهادر صدری-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   اثرات استاتین های ژنریک موجود در بازار   ایران(اتوروستاتین-سیموستاتین-لووستاتین) در اصلاح پروفایل چربی در بیماران   مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیماریتان هفده شهریور در   سال 1392 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :سمیرا بیضایی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   اثر تزریق اندانسترون وریدی در پیشگیری از لرز بعد از عمل جراحی سزارین - استاد   راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :بهناز حسن زاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   اثربخشی و عوارض intense pulsed light وlaser Alexendrite در درمان موهای زائد - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو   :ندا سعیدیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   تاثیر دارودرمانی و مانور درمانی درکیفیت زندگی و ناتوانی های ناشی از سرگیجه   در بیماران مبتلا به سرگیجه وضعیتی حمله   اي خوش خيم - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :امین نوروزبیگی-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه   عملکرد زانو قبل و بعد از عمل آرتروسکوپیک منیسکوپی بر اساس معیار Lysholm knee scoring scale در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه   آزاد اسلامی مشهد 92-1391 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سحر ضبیحی-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی برخی از عوامل مرتبط با ایجاد سندرم تونل کارپ در بیماران   مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی و جراحی اعصاب بیمارستان های دانشگاه آزاد   مشهد از سال 92-91 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :مرضیه قناد-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   فراوانی پدیده عدم برقراری جریان خون کرونری در بیماران سندرم حاد کرونری تحت   آنژیوپلاستی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان مشهد - استاد راهنما :سیدهاشم   دانش ثانی - دانشجو :رضا شاه حسین دستجردی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی عفونت ادراری وابسته به کاتتر ادراری در بیماران بستری در ICU   بیمارستان 22 بهمن و فارابی مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :مرضیه گازراني -   دانشجو :الهه داوری نژاد مقدم قوچانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی   ارتباط سطح پلاکت با عوارض بیماری در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی اجتماعی   بستری شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (1392) - استاد   راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :فرشته مقدم نیا-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   رژیم افزایش تدریجی کابرگولین در زنان ایرانی با هیپر پرولاکتینمی مراجعه کننده   به درمانگاه غدد در سال 1392 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي - دانشجو :مژگان   توکلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   پاسخ درمانی بیماران مبتلا به تنیس آلبو با دو روش درمانی تزریق خون اتولوگوس و   تزریق تریام سینولون موضعی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو   :الهام السادات کشاورز-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

تاثیر   روش پونستی در اصلاح پاچنبری مادرزادی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني -   دانشجو :فرناز نثاری جوان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   تاثیر تغذیه کمکی با شیر دوشیده شده مادر در میزان تغییرات وزن روز 3 تا 5 بعد   تولد در نوزادان - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :آرمان مصلحتی رودی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   نتایج ترمیم دریچه میترال در بیماران عمل شده در بخش جراحی قلب بیمارستان قائم   (عج) طی سالهای 82 تا 90 - استاد راهنما :جمیل اصفهانی زاده - دانشجو :احمد   سعادت-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   عوامل موثر در بروز تشنج های فوری و زودرس بعد از ضربه سر در بیماران مراجعه   کننده به بیمارستان شهید کامیاب مشهد - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :محمد   مهدی پورعلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی اختلال اضطراب منتشر در بیماران بستری شده با تشخیص سندرم حاد کرونری در   بیمارستان آریا طی سال های 93-91 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :مهسا ذره   پرور مقدم-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   اثر شیاف هیوسین و هیوسین داخل عضلانی در کوتاه کردن مرحله اول زایمان در   خانمهای ترم با حاملگی اول - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سید مسعود   حسینی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   دقت اندازه گیری قند خون بیماران دیابتی توسط گلوکومتر در روش آزمایشگاهی   گلوکزاکسیداز - استاد راهنما :احمد   صفاري - دانشجو :صالحه علویان-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه سطح TSH در نمونه خون پاشنه پا برای غربالگری هیپوتیروئیدیسم مادرزادی   در مرکز بهداشتی و درمانی امام حسن مجتبی با TSHد سرمی در نمونه گیری از ورید محیطی در نوزادان بستری شده در بخش   نوزادان بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :غزاله نوربخش-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   ارتباط ازدواج فامیلی با نوع ناباروری - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو   :سارا بهنام رسولی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین   مقادیرنرمال اندکس های اسپکترال داپلرمجرای وریدی درجنین های14-11هفته - استاد   راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :مهدیه اکبری صفی آبادی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   اندکس های اسپکتروم داکتوس ونوزوس درجنین های با سن 14-11 هفته در خانم های   باردار مبتلا به پرفشاری خون مزمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار -   دانشجو :میثم اکبرزاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی ابتلا به اختلال وسواسی جبری در بیماران مبتلا به صرع درمقایسه با گروه   شاهد - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :بهناز نیکوئیان-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین   حساسیت و ویژگی علائم بالینی افتراق دهنده تشنج از شبه تشنج - استاد راهنما :سيد   مهران همام - دانشجو :مهنوش روحی زاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ   دفاع: / / )

مقایسه   تاثیر درمان بلفاریت خلفی با دو داروی داکسی سیکلین وآزیترومایسین خوراکی -   استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :بهروز محمدی پناه-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   رابطه سوءمصرف مواد مخدر بر فاکتورهای بیومتریک مرتبط باگلوکوم در بیماران مبتلا   به گلوکوم زاویه باز اولیه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نازنین   نیک دوست-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   میزان عفونت های داخل جمجمه پس از ضربه سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان   امدادی شهید کامیاب - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حسین محمدزاده-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B( Anti HBs)متعاقب   واکسیناسیون در بین دانشجویان پزشکی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در   سال1393-1392 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :امیر حسین متوسلیان-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   رابطه تصویرتن و عزت نفس براختلال عملکرد جنسی در دانشجویان خانم دانشگاه   آزاداسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سوسن موسوی-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   علائم بالینی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال و تعیین   ارتباط آن با شاخص توده بدنی(BMI) -   استاد راهنما :مجید جلال یزدی - دانشجو :ملیحه مجاور برآبادی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   میزان بروز گلودرد در جایگذاری لارنژیال ماسک ایروی(LMA) وپری   لارنژیال ایروی کبری(COBRA PLA)درجراحی   های انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان آریادرسال1392-1391 - استاد راهنما :وحید   مغفرتی - دانشجو :ترانه رادبین-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی شیوع ضایعات سرطانی و پیش سرطانی سرویکس در نمونه های پاپ   اسمیر در خانم های سنین 20 تا80 سال - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :سارا   شیرازی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   سطح جیوه در موی سرکودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد -   دانشجو :زهرا نعمانی فر-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی سندرم متابولیک بر اساس پانل درمانی بالغینIII در   بیماران بستری شده با تشخیص سندرم حاد کرونری در بیمارستان آریا مشهد در سال های   1393-1392 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :بنفشه عطایی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   اختلال خواب در مبتلایان به میگرن بدون اورا و گروه سالم - استاد راهنما :عليرضا   آل هاشمي - دانشجو :رامین برکوئی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی   برخی از عوامل همراه با بروز لنفادنیت ب ث ژ در شیرخواران واکسینه شده دراستان   خراسان رضوی از سال1392-1388 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :فهیمه   علیزاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی رسوب چربی در جدار روده (Fat halo sign)   بیماران با درد شکم در CT اسکن   اسپیرال شکم - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :رعنا تفریشی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   نتایج غربالگری شنوائی در نوزادان ترم مادران دیابتی در بیمارستان های تابعه   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سالهای 1393-1392 - استاد راهنما :فاطمه اميد -   دانشجو :مریم عباسی دلویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   نتایج FEV1/FVC و FEV1/VC جهت تشخیص بیماری های   ریوی - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :الناز سالاری فر-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   ارتباط رینیت آلرژیک با گروه های خونی ABO -   استاد راهنما :سا سان عين القضاتي -   دانشجو :سعیده اشکیل-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی فرو رفتگی ساکروم (ساکرال پیت) در نوزادان متولد شده درطی یکسال و تعیین   مورفولوژی نخاع آنها بوسیله ی سونوگرافی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی   مشهد - استاد راهنما :نرگس افضلي -   دانشجو :محبوبه علی پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی سردرد تنشی بدنبال زایمان طبیعی و سزارین دربیماران مراجعه کننده به   درمانگاه های مغز و اعصاب بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   درسال 1392 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :فاطمه مالک زاده-ورودی   86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   فراوانی عفونتهای اکتوپارازیت و تاثیر برخی عوامل برآن در بیماران مراجعه کننده   به مراکز روانی و اعتیاد ابن سینا و حجازی مشهد درسال91-92 - استاد راهنما :حسن   يزدانفر - دانشجو :یسرا محمدی یزدی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی   فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان های   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو   :فرزانه افشار دلخواه-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   سطوح سرمی پروفایل چربی در زنان باردار مبتلا به پرفشاری خون و زنان باردار با   فشارخون طبیعی در تریمستر سوم حاملگی - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو   :مهسا گیفانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی آندروژن در خانمهای با فشارخون بارداری و   خانمهای با فشارخون طبیعی در تریمستر سوم حاملگی - استاد راهنما :زيبا ظهوريان -   دانشجو :الهام قمری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی از عوامل موثربر درد متعاقب هسترکتومی به دو روش   لاپاراسکوپیک و ابدومینال - استاد   راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :زهره پیشه ور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/23   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سرولوژی ویروس ابشتین بار در کودک مراجعه کننده به   آزمایشگاه امام حسین شهرستان مشهد در سال1392 - استاد راهنما :حسين مختاري -   دانشجو :سعیده سادات موسوی جزایری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سالک مراجعه   کننده به مراکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال1382 تا 1392 - استاد راهنما   :حسين مختاري - دانشجو :مرتضی گلمکانی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به وبا مراجعه   کننده به مراکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1381 تا 1391 - استاد راهنما   :حسين مختاري - دانشجو :مهدی ولایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع:   / /   )

ارتباط افسردگی و اضطراب بیماران متقاضی IVF با موفقیت درمان - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو   :آناهیتا اقبالی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی رویدادهای استرس زای زندگی،اضطراب و افسردگی در   زنان مبتلا به سقط مکرر - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :بهاره   اسکندری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی رابطه اضطراب مادر با اعتماد به نفس کودکان مبتلا به   صرع - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي -   دانشجو :زینب حائری نسب-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی سطح سرمی ویتامینD در بیماران مبتلا به هایپرپلازی پروستات - استاد راهنما :وحيد   آريابد - دانشجو :مژده حاجی منیری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقایسه میزان Enhancement در MRI بعد از تزریق گادولینیوم (فوری و تاخیری) با دوز استاندارد و   تریپل در اثبات مالتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مهسا   کریمی امیر آبادی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی عملکرد تیروئید در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی   با افزایش فشار خون شریانی ریوی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :امیر رضا   وکیلیان آغویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی عملکرد تیروئید در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی   با افزایش فشار خون اولیه ریوی - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو :میثم   شگفته-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه میزان فشار خون در بی حسی نخاعی با استفاده از لیدوکایین   و بوپیواکایین در خانم های کاندید سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو   :عاطفه زمردی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی سندرم تونل کارپال در حاملگی و برخی عوامل موثر بر   آن در خانم های باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان 22 بهمن   در سال های 1393-1392 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ریحانه   جمیلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان نابارور با زنان طبیعی - استاد راهنما :محمود عرفانيان   - دانشجو :آسانا مخملباف-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر پروپولیس در بهبود آسم متوسط - استاد راهنما :مجيد   ميرصدرايي - دانشجو :بهاره آزمون-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی فراوانی آنومالی های آناتومیک سینوسهای پارانازال در CT اسکن انجام شده در بیماران مراجعه کننده در بیمارستان فارابی و   22 بهمن - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :مریم محمدخانی-ورودی   83(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه سطح سرمی مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو   در کودکان مبتلا به اوتیسم با گروه کنترل - استاد راهنما :سیما افشارنژاد -   دانشجو :منا اسدی-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر ال کارنیتین بر روی دیس لیپیدمی و آنمی بیماران   همودیالیزی - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :مائده صادقی نائینی   پور-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی تاثیر یک نوبت همودیالیز بر تغییرات شاخص تی در بیماران   دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه - استاد راهنما :محمد باقر   نجارزاده - دانشجو :فاطمه اکبری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد پرسنل زن بیمارستان های آموزشی   دانشگاه آزاد مشهد در مورد سرطان پستان - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو   :آزاده میررجایی-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/1/26 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه درمان ضایعات آفتی دهان با کورتیکو استروئید تزریقی و   عصاره مورد(MYRTUS) - استاد راهنما   :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :دینا گنجی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/1/26 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی مقایسه ای اثر درمانی OCP و آنالوگ GnRH در مبتلایان به آندومتریوز - استاد راهنما :معصومه متقي -   دانشجو :سعیده غضنفری-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/1/26 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی برخی ریسک فاکتورهای خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس   بستری در بخش NICU در بیمارستان های   تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی سال های 1392-1391 - استاد راهنما :فاطمه   اميد - دانشجو :الهه یمینی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/2/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی ماکروزومی وبرخی عوامل موثر در پیدایش آن در   نوزادان متولد شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال   1392 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سکینه صابری-ورودی 85(تاریخ   تصویب:92/2/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران بستری در ICU بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 - استاد راهنما :جواد رضايي -   دانشجو :اعظم رضایی آغوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/2/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   اثر درمانی عصاره گل گاو زبان برآسم متوسط پایدار - استاد راهنما :مجيد   ميرصدرايي - دانشجو :سارا خشخاشی مقدم-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/2/23 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی   سطح روی و مس در موی سر کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان غیر اوتیسمی   - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :فاطمه پورافشاری-ورودی 85(تاریخ   تصویب:92/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   تاثیر مصرف مورفین بر بافت کلیه در رت - استاد راهنما :حسن احمدنیا - دانشجو   :الهه حسین زاده زرکار-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   الگوهای شخصیتی در متقاضیان جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده به بیمارستان های   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،1391 تا 92 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو   :اعظم خانزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   میزان اضطراب قبل و پس از هیسترکتومی در دو روش لاپاروسکوپیک و ابدومینال -   استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :زهره پیشه ور-ورودی 86(تاریخ   تصویب:92/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی فراوانی IVH در نوزادان نارس مبتلا به PDA در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای 1393-1392   - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :الهه یمینی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/3/20   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون و اندرستندیون مادر باردار با وزن هنگام تولد   نوزاد - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :نازنین مخملباف-ورودی 86(تاریخ   تصویب:92/3/20 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   الگوهای دلبستگی و تصویر تن در مراجعه کنندگان جهت انجام عمل رینوپلاستی در   کلینیک های وابسته به دانشگاه آزاد مشهد و مقایسه آن با افراد عادی - استاد   راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :زهرا حسنی فر-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/3/20 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقایسه اي میزان اضطراب و افسردگی و   فشار هاي رواني ناشي از رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران مبتلا به کهیر   مزمن و افراد سالم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :فریده سینی چی-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/4/10 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   برخی از عوامل اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به مالاریا مراجعه کننده به مرکز   بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1380 تا 1393 - استاد راهنما :حسين مختاري -   دانشجو :اسما شکری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/4/10 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   سطح سرمی آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B و   برخی عوامل همراه در بیماران تحت دیالیز دائمی بیمارستان های 22 بهمن و 17   شهریور مشهد از سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :توحید   صداقت-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل زمینه ساز سویه های Acinetobacter جدا شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان 22بهمن و فارابی مشهد از   سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :محبوبه سعیدی-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: /   / )

مقایسه   سطح سرمی روی قبل و بعد از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به کانسرهای سر و گردن -   استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :عاطفه رنگانی-ورودی 86(تاریخ   تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   تغییرات آسیب شناسی کلیه در مدل موشی رت مبتلا به هیپریوریسمی در مقایسه با گروه   شاهد - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محسن تدین-ورودی 85(تاریخ   تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   تاثیر آموزش مبحث اختلالات آب و الکترولیت و اسید و باز به روش مباحثه گروهی (حل   مساله) با روش سخنرانی بر روی استدلال بالینی در کارورزان بخش اطفال - استاد   راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محمود آریا منش-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/6/4   - تاریخ دفاع: / / )

همجاریابی   ابزار غربالگری خطر خشونت 10 (V-10-Risk) در   بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهد - استاد راهنما :سیده زهرا   مصطفویان - دانشجو :الهام مسعودی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع:   / / )

بررسی   عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سیاه زخم جلدی مراجعه کننده به مرکز   بهداشت استان خراسان رضوی در فاصله سال های 1382 تا 1392 - استاد راهنما :فاطمه   حبيبي - دانشجو :مصطفی قاسم پور-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع:92 /   12 / 4 )

بررسی   فراوانی خشونت علیه کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه   آزاد اسلامی مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو   :سعیده سادات غضنفری-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک   داخلی بیمارستان 22 بهمن مشهد 1392-1393 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو   :گلناز لطیفیان اصفهانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/6/18 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلای در نمونه های بدست آمده از بیماران   مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1388 تا 1391 - استاد راهنما   :سارا رستگاری - دانشجو :علی اکبرزاده نجار-ورودی 82(تاریخ تصویب:92/6/18 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسی   میزان چرخش محوری استاتیک و دینامیک چشم و عوامل متبط با آن در بیماران مبتلا به   نزدیک بینی کاندید عمل جراحی رفع عیب انکساری - استاد راهنما :محمد رضا شايگان -   دانشجو :سید وحید جعفرزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/6/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زوجین نابارور کاندید استفاده ار روش های کمک باروری   - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :فرشته خوش نیت-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی عفونتهای قارچی سطحی جلدی و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه   کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما   :مرضیه گازراني - دانشجو :مصطفی غفاری مقدم نوقابی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/6/25   - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   برخی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمان HIV و سل   در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری-عفونی مشهد(1391-1383) -   استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :فاطمه عابدی-ورودی 83(تاریخ   تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع: / / )

تعیین   ارتباط بین ویژگی های پروگنوستیک و دموگرافیک با میزان پاسخ به درمان و میزان   بقا در بیماران بزرگسال مبتلا به لوسمی حاد:مطالعه 5 ساله از سال 1388 الی 1393 -   استاد راهنما :ابوالقاسم اللهیاری - دانشجو :ترانه تاجری-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   میزان حساسیت و ویژگی MRI در   تشخیص آسیب رباط های صلیبی زانو و منیسک ها به دنبال تروما - استاد راهنما   :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :محسن فاتق-ورودی 79(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ   دفاع:92 / 12 / 19 )

بررسی   ارتباط تجویز وریدی پروستاگلاندید E1 بر   میزان دفع کلسیم در ادرار نوزادان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی - استاد راهنما   :محمود رضا خزاعي - دانشجو :فاطمه اکبری-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی   شیوع دیابت نوع 2 و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در جمعیت شهری مشهد بین سال   های 1390 تا 1392 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي - دانشجو :سید محمد امین بدیعیان   خیر آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   سطح سرب در موی سر کودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد -   دانشجو :مریم شریعت جعفری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زنان باردار شده با استفاده از روشهای کمک باروری   و زنان باردار شده طبیعی - استاد راهنما   :رويا نصيري - دانشجو :مسعود قرایی جمعه یی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/7/22 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   عوارض هموروئیدکتومی Milligan-Morgan با   عوارض هموروئیدوپکسی با استاپلر - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :محمد امین   قویدل-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   ارتباط بین هموگلوبین مادر و سطح هموگلوبین بند ناف در نوزادان - استاد راهنما   :كاتيا شايان - دانشجو :یگانه مبصر-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   فراواني علائم نوروپاتي اندام فوقاني در استفاده كنندگان از كامپيوتر به مدت   طولاني - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فاطمه علیزاده سعد آبادی-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   فراوانی صرع مقاوم به درمان و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع مراجعه   کننده به بیمارستان 22 بهمن شهر مشهد در سالهای 93-92 - استاد راهنما :سيد مهران   همام - دانشجو :آتوسا خلیل پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی   مقایسه ای عملکرد قلب پس از جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه OFF-PUMP CABG به تنهایی و OFF-PUMP CABG همراه   با تزریق platelet-rich plasma - استاد راهنما :محمد عباسی - دانشجو   :داریوش عزیزی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   اثر رمی فنتانیل و نیتروگلیسرین بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب در جراحی فیوژن   کمری - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :زهره نصیری-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی تاخیر در مراجعه و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به STEMI مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 93-92 -   استاد راهنما :محسن ابراهیمی - دانشجو :شهلا شیرین بهادر-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   علائم بالینی سندرم کرونری حاد در زنان و مردان بستری در بخش قلب بیمارستان های   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :رضا   عندلیبی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   تاثیر قطره چشمی فلورومتولون بر میزان ایجاد عارضه فشار داخل چشم بعد از عمل PRK -   استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :محمد رضا وجدانی-ورودی 85(تاریخ   تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اپيدميولوژي مرگ هاي ناشي از مسموميت ارجاع شده به پزشكي قانوني مشهد در سال   1391 - استاد راهنما :مهدی ملک نژاد - دانشجو :غلامرضا گنابادی-ورودی 84(تاریخ   تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   نتایج آزمون Red Reflex در نوزادان - استاد راهنما :علی آل شیخ -   دانشجو :بهاره یزدان پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   عوارض داروهای آنتی رتروویرال در بیماران HIV مثبت   تحت درمان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مرکز بهداشت   استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو   :آزاده فضلی شهری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   سرواپیدمیولوژی عفونت های ویروسی هپاتیت B و C در   بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال   1385 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :مریم هدایتی-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع: /   / )

ارزیابی   نتایج استئوتومی پروگزیمال تیبیا به روش گوه ای باز با برش L شکل   در بیماران مبتلا به استئوآرتریت قسمت مدیال مفصل زانو - استاد راهنما :پیمان   ساسان نژاد - دانشجو :سودابه نیکویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسی   تاثیر تاخیر در بازسازی رباط صلیبی قدامی بر میزان آسیب منیسک و غضروف مفصلی   زانو در بیماران مراجعه کننده به بخش خصوصی و بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی   مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :رکسانا   رضازاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   شاخص های اکوکاردیوگرافی بافتی در   نوجوانان ورزشکار در مقایسه با سایر نوجوانان   - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام نیک روح-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   عملکرد کلیه در نوزادان پره ترم مبتلا به PDA قبل و   بعد از درمان با بروفن - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :فاطمه صادقی   اردکانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

آنايز   موتاسيوني ژن BCKDHA و بررسي باليني بيماران مبتلا به بيماري   ادرار شربت افرا - استاد راهنما :محمد رضا عباس زادگان - دانشجو :مونيكا زينل   زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   PH خون بند ناف نوزادان   تازه متولد شده در دو روش زايمان طبيعي و سزارين - استاد راهنما :مژگان بيات   مختاري - دانشجو :ليلا كاظميان-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع: /   / )

مقايسه   سطح سرمي ويتامين D در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس با   گروه شاهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :نغمه مالك   زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع: / / )

- استاد   راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :حامد هاديزاده-ورودی (تاریخ تصویب:92/9/18 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقايسه اي اثر جينسينگ با آمانتادين بر خستگي بيماران مبتلا به ماتيپل   اسكلروزيس - استاد راهنما :وحيد   سعادتيان - دانشجو :مهسا اباذري طرقبه-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   دقت معاينه كلينيكي در تشخيص پارگي ليگامان صليبي قدامي - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو   :پرنيان شايان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن قبل از درمان با گروه   كنترل - استاد راهنما :محبوبه آدمي   دهکردي - دانشجو :فرزانه قدمگاهي مقدم-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   ويژگي هاي اپيدميولوژيك سرطان كولوركتال در يك دوره ده ساله (1390-1380) در   افراد مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا ( ع ) شهر مشهد - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :كاظم   شوشتري-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   سطح سرمي ويتامين ب 12 در كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با كودكان سالم -   استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :سپيده حاج محمدي-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فرواني سرطانهاي بافت نرم سر و گردن در سطح شهر مشهد طي سالهاي 1392 - 1387 -   استاد راهنما :سا سان عين القضاتي -   دانشجو :مولا نوري حسيني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني اسكار كليه و ارتباط آن با تب و علائم پاراكلينيكي در كودكان مبتلا به   عفونت ادراري - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :بهناز ضميريان-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به پوليپ بيني مراجعه كننده به   بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ،1392 تا 1393 - استاد راهنما :رامين   زجاجي - دانشجو :سارا قاسمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري در كودكان 5 تا 14 سال مراجعه كننده به   بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ،1392 تا 1393 - استاد راهنما :رامين   زجاجي - دانشجو :زهرا عظيمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   تاثير جراحي ادنوتونسيلكتومي بر شب ادراري كودكان 15-5 ساله - استاد راهنما :سيد   مسعود شريفي دلويي - دانشجو :فرشته ضميري-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   فراواني بلاستوسيستيس هومينيس در كودكان مبتلا به اسهال بستري در بيمارستان هاي وابسته   به دانشگاه آزاد مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سوسن   يوسفي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   تاثير مصرف مكمل دارويي گلوكزامين بر فشار داخل چشمي - استاد راهنما :علی آل شیخ   - دانشجو :غزاله سادات الداغي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه   اثر كرم واژينال كليندامايسين و واژينال ژل مترونيدازول در درمان واژينوز   باكتريال - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :محبوبه نيك انجام-ورودی   84(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   تاثير قرص واژينال ايزوسوربايد مونونيترات قبل از القاي زايمان بر آماده سازي   سرويكس - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :سيمين دخت شفيعي راد-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسی   حساسیت MRI در   تشخیص نوع فيستول هاي پري آنال - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ساينا   بزازان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارزش تشخيصي MRI در تشخيص نوع توده هاي پستان - استاد   راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :فرزانه حكمت فر-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارتباط بين اندكس مايع آمنيوتيك و وزن تخميني جنين توسط سونوگرافي،در تريمستر   سوم حاملگي - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :هما زارع دوست-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   ارزش تشخيصي mobile health در پرولاپس ركتوم كودكان - استاد راهنما   :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :سيمين اكبري-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   فراواني درد و ويژگي هاي آن در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با اختلال   دو قطبي نوع دو در اپيزود افسردگي - استاد راهنما :علیرضا ضیایی - دانشجو :نگين   حاجي وثوق-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   تزريق داخل نسجي بوپيواكايين و پتدين در تسكين درد بعد از عمل سزارين در بيماران   تحت بي حسي نخاعي - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :مريم كمالي-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   فراواني و موقعيت پلاك آترومي آئورت در بيماران تحت اكوي مري و رابطه آن با ريسك   فاكتورهاي قلبي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب و عروق بيمارستان هاي   قائم،رضوي و امام رضا(ع) در سال 1393 - استاد راهنما :افسون فضلي نژاد - دانشجو   :سارا سادات حسيني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني سنگ صفراوي و ريسك فاكتورهاي مربوط به آن در بيماران كوله سيستكتومي شده   در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن بين سال هاي 1392-1382 - استاد راهنما :احمد   صفاري - دانشجو :مرواريد ميرزاييان خمسه-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   سطح ايمني نسبت به واريسلا زودرس در دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد   در سال 1393 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :سمانه قالبي زاده يزدي-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   فراواني عفونت دستگاه ادراري در كودكان با يبوست مراجعه كننده به بيمارستان 17   شهريور شهر مشهد در سال هاي 1392-1394 - استاد راهنما :ابراهيم كياني - دانشجو :عادله   عليزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   سطح سرمي مالون دي آلدهيد در بيماران مبتلا به كانسرهاي سر و گردن قبل از درمان   با گروه شاهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :آتنا پورعلي-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   فراواني سردرد اوليه در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در بيمارستان هاي   آريا و 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال هاي 93-92 - استاد راهنما   :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مرضيه ملكي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   فراواني سرطان تخمدان در بيماران مبتلا به آندومتريوز مراجعه كننده به بيمارستان   هاي امام رضا و قائم مشهد طي سال هاي 1383 تا 1393 - استاد راهنما :معصومه متقي   - دانشجو :سمانه مرتضايي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   سطح سرمي هورمون هاي تيروئيد در زنان مبتلا به سرطان پستان با گروه كنترل -   استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :سها اسماعيلي چرخاب-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   سطح سرمي اسيد اوريك در بيماران مبتلا به سر گيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم با   گروه شاهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :زهرا مرندي   شيروان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروئيد با شدت اختلال عملكرد دياستوليك در بيماران   مبتلا به نارسايي قلبي با عملكرد سيستوليك طبيعي - استاد راهنما :فرشته قادري -   دانشجو :نازلي نجم الدين چوگان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   مقايسه اي تاثير موسيقي موتزارت و بتهوون بر تخليه هاي صرعي - استاد راهنما :سيد   مهران همام - دانشجو :نيكتا نجيب آقابابايي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 -   تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   اثر سوفنتانيل وريدي با داخل بيني بر فشار خون و ضربان قلب بيماران تحت بيهوشي   عمومي - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :نيلوفر صفايي يزدي-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   اثر تزريق گرانيسترون با تركيب دوز كم ميدازولام همراه گرانيسترون در پيشگيري از   تهوع و استفراغ پس از شروع عمل جراحي سزارين - استاد راهنما :حامد بيضائي -   دانشجو :حامد هاديزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   قند خون بند ناف نوزادان زنده تازه متولد شده در زايمان طبيعي با سزارين - استاد   راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو   :سيده محبوبه مرجاني بجستاني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع:   / /   )

مقايسه   فراواني سندرم متابوليك ناشي از درمان با سيتالوپرام و سرترالين در بيماران مبتلا   به اختلال وسواسي جبري و اختلاف افسردگي اساسي - استاد راهنما :علیرضا ضیایی -   دانشجو :پريسا صمدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اثر همودياليز بر عملكرد جنسي در خانم هاي مبتلا به نارسايي مرحله آخر كليه - استاد   راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :دلارام اميدوار قوچان-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   سطح ويتامين D در كودكان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب -   استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :هما خانلقي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اثر داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي بر تجمع پلاكتي و خونريزي در جراحي   لامينكتومي هرني ديسك هاي كمري - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو   :محبوبه جامي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

ميزان   فراواني باكتريمي در بيماران دياليزي مراجعه كننده به بخش دياليز بيمارستان 17   شهريور مشهد در سال 1393 - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :تكتم   يعقوبي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   پيامد هاي جنيني،نوزادي و مادري در جنين هاي داراي تك شريان نافي منفرد با گروه   شاهد - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :زهرا اميني-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   نتايج عمل PRK بر عملكرد بينايي افراد بزرگسال داراي   تنبلي چشم - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :جواد جوادي-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   ضخامت لايه ايتيما و مديا شريان كاروتيد مشترك بيماران مبتلا به بيماري هاي   التهابي روده - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :مهران منظمي   انصاري-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارتباط كم خوني سه ماهه سوم حاملگي با افسردگي پس از زايمان - استاد راهنما   :مرضيه مهاجري - دانشجو :تكتم ابوسعيدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   ارتباط كم خوني سه ماهه سوم حاملگي با وزن هنگام تولد نوزاد - استاد راهنما   :مرضيه مهاجري - دانشجو :نگين محب راد-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسي   فراواني سيكلوسپورا كايتاننسيس در كودكان مبتلا به اسهال مراجعه كننده به   بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما   :حسن يزدانفر - دانشجو :آزاده زارع-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   مقايسه اي ميزان اندوه پس از زايمان در دو گروه از مادران با زايمان طبيعي و   سزارين - استاد راهنما :نوشین باباپور -   دانشجو :مائده بهشتي سعادت-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقايسه اي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين Dدر   كودكان مبتلا به آسم زير5 سال با گروه شاهد - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو   :سارا عظيمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ديدگاه هاي دانشجويان سال آخر رشته پزشكي نسبت به آموزش پزشكي دانشگاه آزاد   اسلامي مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :محمد معين صفا-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   ميزان اتساع وريدهاي اسپرماتيك بر اساس گزارش سونوگرافي در گريد هاي مختلف واريكوسل   - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :نگار نقيبي -ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني افسردگي در مردان مبتلا به اختلال نعوظ مراجعه كننده به درمانگاه اورولو‍‍ِ‍ژي   بيمارستان 22بهمن و آريا مشهد در سال 1393 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور -   دانشجو :الهه خالق زاده -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني محل آسيب هاي وارده بر نواحي مختلف بافت مغزي افراد فوت شده در 48ساعت   اول به دليل ضربه مغزي در تصادفات جاده اي ارجاع شده به پزشكي قانوني مشهد در   سال 1391تا 1392 - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :مصطفي خراشادي زاده   -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   تأثير پروبيوتيك ها بر شدت و طول دوره ي اسهال حاد در كودكان زير 5سال در بخش   كودكان - استاد راهنما :ابراهيم كياني -   دانشجو :مريم رضوي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقايسه اي اثر درمان جراحي اسفنگتروتومي   داخلي و درمان طبي با ژل ديلتيازم در فيشر مزمن آنال - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :فرانك   يحيايي سنگاني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   شيوع اختلالات تناسلي و فتق اينگوينال   در پسران مدارس ابتدايي شهر مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :نادر ميثاق -   دانشجو :مريم ترخاني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارتباط بين سطح سرمي تستوسترون با توان فعاليت فيزيكي در مردان مبتلا به نارسايي   مزمن قلبي - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :پوريا حسن پور -ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   فراوانی افسردگي و كيفيت خواب در بيماران مبتلا به ديابت قندي نوع دو با گروه   شاهد - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :پريسا قاسمي نوقابي -ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ارتباط سطح سرمي IgE با   شاخص هاي اسپيرومتري در مردان مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه - استاد راهنما :مهدی ملک نژاد - دانشجو   :مژگان محمدي رهورد-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي فراواني بيان ژن سرطان بيضه اي (MAGE-1) در نمونه هاي بافت كارسينوم سلول سنگفرشي مري و ارتباط آن با   پاسخ به كموراديوتراپي قبل از عمل جراحي - استاد راهنما :آذر فاني پاكدل -   دانشجو :رؤيا مخدراتي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   ضخامت انتيماي مديان شريان كاروتيد در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك   با و بدون سابقه خانوادگي ابتلا به ديابت نوع2 - استاد راهنما :فرنود رجب زاده -   دانشجو :فهيمه ميرزايي خليل آبادي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   يافته هاي تصوير برداري MRI مغز   در بيماران با تشنج - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :يلدا محمد زاده   عكاف -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقايسه اي سطح سرمي اسيد اوريك و آنزيمهاي كبدي در بيماران مبتلا به نارسايي قلب   با كسر جهشي نرمال با گروه با كسر جهشي كاهش يافته - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو :   سهراب كسرائي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اختلالات خواب در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس - استاد راهنما :عليرضا آل   هاشمي - دانشجو :مصطفي محمديان -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   تأثير همودياليز بر عملكرد جنسي در مردان مبتلا به نارسايي مزمن كليه - استاد   راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :حسين سوادي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   تأثير مكمل خوراكي ويتامين Dبر   كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 - استاد راهنما :محمد سرافراز   يزدي - دانشجو :آتنا اسلامي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   تأثير كنترل قند خون بر سطح سرمي فيبرينوژن و CRPدر   بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :آرزو   رضواني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اثر مدت زمان پالس ليزر بر ميزان درد بيماران ديابتي در ليزر درماني تمام شبكيه   - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :آرزو ريخته گر-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   ميزان نورهراسي در بيماران مبتلا به اختلال هراس - استاد راهنما :محمد رضا   شايگان - دانشجو :محبوبه مرادزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع:   / /   )

اثرات   safranal بر امواج مغزي و مرگ سلول هاي عصبي در مدل تجربي تشنج القا شده   بوسيله پنتيلن تترازول - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حامد روحاني-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: /   / )

مقايسه   درد پس از جراحي لامينكتومي ستون فقرات با فيوژن و بدون فيوژن - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :بهاره   موري قلي پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   قند خون در نوزادان در خطر هيپوگلايسمي در دو روش تغذيه اي انحصاري با شير مادر   و تغذيه انحصاري با شير مادر به همراه شير كمكي با شير دوشيده شده مادر - استاد   راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو   :غزاله نوربخش-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   سطح سرمي ويتامين B12 در   بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس -   استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :سحر اعظم قاسم زاده-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   يافته هاي تشخيص سونوگرافي و هيستوپاتولوژي نمونه هاي هيستركتومي در ارزيابي   بيماران دچار خونريزي هاي غير طبيعي رحمي - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو   :سيده فرزانه ملانوروزي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

تاثير   سن مادر بر عوارض و پيامد هاي بارداري - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو   :سارا ميرعباسي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   مقايسه اي سطح سرمي اسيد فوليك در كودكان مبتلا به شب ادراري (اوليه) با كودكان   سالم - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :ايمان مجيدي فرد-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   اپيدميولوژيك آنفلونزاي H1N1 در   بيماران مراجعه كننده به مركز بهداشت استان خراسان رضوي از سال 1388 تا 1392 -   استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :زهرا شايع-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5   - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   ميزان Enhancement تصاوير MRI بعد   از تزريق گادولينيوم (فوري و تاخيري) با دوز استاندارد و تريپل در اثبات پلاكهاي   مالتيپل اسكلروزيس - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مهسا كريمي-ورودی   86(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   مقايسه اي نتايج سونوگرافي لگن با معاينه باليني در تشخيص دررفتگي مادرزادي هيپ   در نوزادان - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :محبوبه شيخاني-ورودی   87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

بررسي   فراواني ترمبوز وريدي عمقي در بيماران بستري در بخش جراحي عمومي و عروق در   بيمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 - استاد راهنما :حسن راوري - دانشجو :مهيار   يوسف پور-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

معيار   هاي بازگشت موفق به ورزش در ورزشكاران پس از بازسازي رباط صليبي قدامي - استاد   راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :مهرداد منوچهري حقيقي-ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

تأثير   كارگاه آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد بر توانايي ارزيابي نقادانه ي مقالات پزشكي   در دانشجويان پزشكي در تغيير دانش و نگرش آن ها نسبت به پزشكي مبتني بر شواهد -   استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :امين طالب زاده -ورودی 87(تاریخ   تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   رابطه ي بين غلظت سرمي CRP و   ميزان درد قبل و بعد از عمل جراحي هرني ديسكال كمري - استاد راهنما :بهيه ظريف   ذاكريان - دانشجو :آوا اظهري -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع:   / /   )

بررسي   مقايسه اي شدت علائم جسماني در بيماران   مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با و بدون سردرد ميگرني - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو   :ملوس عمارزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسي   سطح سرمي ويتامين A در نوزادان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب   - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :نازنين بهشتيان -ورودی 86(تاریخ   تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

مقايسه   عملكرد خانواده در بيماران اسكيزوفرني با بيماران اختلال دو قطبي I -   استاد راهنما :پیمان هاشمیان - دانشجو :محمدادريس صداقتي-ورودی 83(تاریخ   تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   همبستگی بین شاخص های ABG و VBG در   بیماران بستری در ICU -   استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :مهسا گری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/19 -   تاریخ دفاع: / / )

مقایسه   سطح سرمی لیپید پروفایل در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گروه کنترل - استاد راهنما   :علي ميرصادقي - دانشجو :پرستو خراسانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/19 - تاریخ   دفاع: / / )

ارزیابی   بیماریهای مادرزادی جنین که منجر به حرج مادر میگردد - استاد راهنما :حمید محبتی   - دانشجو :عارف سلیمانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی سندرم تونل کارپال در حاملگی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان 22 بهمن   در سال های 93-92 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ریحانه   جمیلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی کونکا بولوزا،انحراف سپتوم بینی و ارتباط آنها با التهاب سینوس در   بیماران مراجعه کننده به یک مرکز تصویر برداری در سال 1393 - استاد راهنما   :فرنود رجب زاده - دانشجو :مریم محمدخانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:93/3/5 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی   تاثیر تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و   غضروف ساز هیالگان بر درمان بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو - استاد راهنما   :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :شادی اکبر زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:93/3/5 -   تاریخ دفاع: / / )

بررسي   فراواني آندومتریوز در بيماران مبتلا به توده لگنی مراجعه كننده به بيمارستانهای   قائم و آریا مشهد طي سال هاي 1383 تا 1393 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو   :سمانه مرتضايي-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/3/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   عملکرد تیروئید در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با افزایش فشار خون   اولیه ریوی - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو :میثم شگفته-ورودی 86(تاریخ   تصویب:93/3/19 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   فراوانی نوع گیاهان دارویی و مشتقات استفاده شده در اطفال آسماتیک مراجعه کننده   به کلینیک آلرژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ مشهد بین سال های 1393-1388 - استاد   راهنما :جمشید یوسفی - دانشجو :ندا انصاری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/4/23 - تاریخ   دفاع: / / )

بررسی   سطح سرمی اسید اوریک در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون در مقایسه با گروه شاهد   - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محسن تدین-ورودی 85(تاریخ   تصویب:93/4/23 - تاریخ دفاع: / / )

بررسی   تاثیر تزریق موضعی متیل پردنیزولون استات بر میزان درد خار پاشنه پا - استاد   راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فاطمه تقی زاده سراجه-ورودی 87(تاریخ   تصویب:93/4/23 - تاریخ دفاع: / / )

Finland Sevastopol joomla